^Нагору

398732
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
За весь час
72
246
529
398732

Ваш IP: 34.204.173.36
Сьогодні: 20-11-2019

Банери

Науково-методична тема шкільного методичного об’єднання учителів математики, фізики, інформатики:

 

«Формування та розвиток життєвих компетентностей особистості при вивченні предметів фізико-математичного напрямку»

 

f-1

 

Склад ШМО:

 

1. Кузьмук І.В.

 2. Карпець С.І.

 3. Неверковець Н.А.

 4. Удодік І.М.

 5. Баганець Л.М.

 6. Лисюк Р.С.

 7. Коник Р.В.

 8. Мотейко І.В.

 9. Бондар І.А.

 

 

Науково - методична тема школи

на 2017 -2023 н.р.

«Компетентнісно спрямована освіта – інноваційна домінанта розвитку сучасної школи»

 

 

 

Науково - методична проблема школи

на 2018 -2019 н. р.

«Підвищення рівня навчальної мотивації учнів – основа формування ключових та предметних компетентностей школярів»

 

 

 

Науково-методична проблемна тема освітян міста

«Створення інноваційного середовища для ефективного управління освітнім простором, професійного розвитку педагога, формування компетентного випускника навчального закладу»

 

 

 

Науково-методична проблемна тема
міського методичного об'єднання вчителів математики міста

 «Удосконалення математичної освіти через створення інноваційного середовища для професійного розвитку педагога та формування компетентного випускника навчального закладу»

 

 

Аналіз роботи МО вчителів фізико-математичних наук

за 2017-2018 н.р.

     Метою загальної середньої освіти є «розвиток та соціалізація особистості учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Випускник основної школи — це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості та ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя», тому провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи шляхом формування предметних і ключових компетентностей.

     Беручи до уваги мету загальної середньої школи у 2017-2018 н. р. шкільне методичне об’єднання вчителів фізико-математичного напрямку розпочало працювати над проблемою «Формування та розвиток життєвих компетентностей особистості при вивченні предметів фізико-математичного напрямку» та над вирішенням кола завдань, які були окреслені у цьому навчальному році, а саме:

     - підготовка теоретичної бази з теми ««Компетентнісно спрямована освіта –   інноваційна домінанта розвитку сучасної освіти»;

     - поглиблення знань із математики, фізики, інформатики, за рахунок використання факультативів та спецкурсів;

     - поширення педагогічного досвіду вчителів МО на освітньому веб-порталі «Book – Server»;

     - розпочати працювати над створенням посібника сюжетних задач із реальними даними.

     Протягом року відбулося чотири засідання ШМО, на яких розглядалися питанняорганізаційно-методичного забезпечення викладання предметів фізико-математичного   напрямку у 2017-2018н.р, обговорювалося запровадження компетентнісного підходу у навчально-виховному процесі як найважливішого орієнтиру розвитку сучасної освіти, шляхи формування пізнавального інтересу учнів на уроках фізико – математичного циклу та в позаурочний час, як один із шляхів подолання неуспішностіта роль предметів фізико-математичного циклу в становленні особистості учня. Крім того, на засіданнях методичного об’єднання було доведено до відома вчителів всі необхідні для роботи нормативні документи та новини методичної та дидактичної літератури, матеріали фахової періодики.

     Члени МО брали участь у педагогічних радах та семінарах, які проводилися протягом навчального року у закладі, підготували та провели міський семінар – практикум з математики «Оновлення сучасного змісту освітнього процесу на уроках математики – крок до формування компетентної особистості». На семінарі виступили вчителі математики:Л.Баганець «Оновлення сучасного змісту освітнього процесу – нагальна потреба сьогодення», Р.Коник «Як жити, навчати і навчатися на вістрі змін?», Р.Лисюк «Сучасні підходи до реалізації освітнього процесу на уроках математики», І.Мотейко «Розв’язування прикладних задач на уроках математики як засіб формування ключових компетентностей», І.Кузьмук «Розвиток математичної компетентності засобами продуктивної технології».

     Протягом 2017-2018н.р. випустили посібники:

Мотейко І.В. «Математичне довкілля». (збірник прикладних задач для 5-6 кл)

Лисюк Р.С.» Цікаві завдання з логічним навантаженням на уроках математики у 5-6 кл».

Карпець С.І. «Використання інтерактивних методів і прийомів на уроках фізики як шлях формування ключових компетентностей учнів».

Неверковець Н.А. «Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих дітей на уроках фізики». У ярмарці педагогічних ідей Неверковець Н.А. посіла І місце.

     Вчителі Карпець С.І., Лисюк Р.С., Мотейко І.В. та Неверковець Н.А. пройшли педагогічну атестацію, за результатами якої всім учителям було підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та Карпець С.І. та Лисюк Р.С. присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист» Досвід Лисюк Р.С. та Карпець С.І. вивчено адміністрацією Рівненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» № 26 та основні положення досвіду було представлено на засіданні   методичної ради. Матеріали схвалено КУ «Рівненський методичний кабінет».

     За атестаційний період педагоги провели по два  показові уроки і позакласні заходи. Члени атестаційної комісії та вчителі закладу відмітили належний рівень проведених заходів.

     Вчителі усвідомлюють, що в період формування сучасної системи освіти потрібно взяти на озброєння все передове, прогресивне, що є в світовій освітянській галузі, а також з метою самовдосконалення члени МО передплачують журнал «Математика в школах України» та бібліотеку журналу. У процесі самоосвіти з метою професійного зростання вчителів Кузьмук І.В. мала можливість стати учасником авторського семінару Ю. О. Захарійченка «Навчально – методичне забезпечення математики». Вчителі ознайомились із досвідом роботи вчителя математики Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» Остапчук Лілії Степанівни з приводу питання формування у школярів прийомів мислення як засобу підвищення рівня математичних знань, а також були опрацьовані такі методичні публікації:

     - Раков С. Формування математичних компетентностей випускника школи як місія математичної освіти / С. Раков // Математика в школі. – 2005. –  С. 2 - 8.  

     - Васюник І. С. Розвиток комунікативних компетентностей на уроках математики / І. С. Васюник // Математика в школах України. – 2014. – №3. – С. 4-7.

     - Конопака А.О. Формування практичної компетентності школярів на уроках фізики та астрономії // Фізика в школах України. – 2008. – №4(104). – С. 2-4.

     Курсову перепідготовку при РОІППО пройшла Неверковець Н.А.

     У 2017 - 2018 н.р. відбулася переатестація кабінетів математики та фізики (каб. 410, каб.303, каб.305) та продовжується робота щодо обладнання навчальних кабінетів у відповідності з чинними вимогами.

     У системі роботи МО - проведення олімпіад, що сприяє виявленню обдарованих дітей.Було проведено І етап всеукраїнських олімпіад з математики, фізики, інформатики, інформаційних технологій, астрономії. Як результат праці вчителів було те, що учні брали участь у ІІ етапі олімпіад, учнівській олімпіаді«Крок». Високої результативності у роботі з обдарованими дітьми досягла вчитель фізики Неверковенць Н.А.: учень 11 класу Свінтозельський В. показав високі результати у ІІІ та IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та астрономії. Традиційно учні беруть участь у Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру - 2017» (64 уч) та Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру - 2018» (84уч), Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», конкурсі «Фенікс», міському заочному гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії», МАН з фізики та астрономії.

Бондар І.А.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз інформатики

Свінтозельський Володимир, ІІ місце

Баганець Л.М.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз математики

Лагода Костянтин, ІІ місце

Баганець Л.М.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз математики

Семенович Олександр, ІІІ місце

Карпець С.І.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз фізики

Лагода Костянтин,ІІІ місце

Кузьмук І.В.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиКРОК

                         ІІІ місце

Лисюк Р.С.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз математики

Можейко Станіслав, ІІ місце

Мотейко І.В.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз математики

Свінтозельський Володимир, ІІІ місце

Неверковець Н.А.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз фізики

Свінтозельський Володимир, І місце

Неверковець Н.А.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз астрономії

Свінтозельський Володимир, ІІ місце

Неверковець Н.А.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз фізики

Тарасюк Богдан, ІІ місце

Неверковець Н.А.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз фізики

Сайко Андрій, ІІ місце

Неверковець Н.А.

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз астрономії

Свінтозельський Володимир, І місце

Неверковець Н.А.

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз фізики

Свінтозельський Володимир, І місце

Неверковець Н.А.

ІV етап   Всеукраїнської учнівської олімпіадиз фізики

Свінтозельський Володимир, ІІІ місце

Неверковець Н.А.

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України ,

секція «Технологічні процеси та перспективні технології» (Відділення технічних наук)

Свінтозельський Володимир, І місце

Неверковець Н.А.

ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захистунауково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Технологічні процеси та перспективні технології», відділення технічних наук.

Свінтозельський Володимир, ІІІ місце

     Протягом навчального року учителями фізики і математики проводилися різні позакласні заходи:

     - гра-змагання «Крок уперед»Мотейко І.В. (8-9кл);

     - вікторина «Колесо фізики». Карпець С.І. (7, 9кл);

     - математичний експрес «Архітектурні скарби Рівненщини». Лисюк Р.С. (5кл);

     - диспут «Штучний інтелект». Неверковець Н.А. (11кл).

     Методична робота проводилася за планом та була спрямована на підвищення якості знань, практичної спрямованості навчання з метою успішної соціалізації учнів у суспільстві, розвиток пізнавальних та творчих здібностей кожного учня та учителя. Беручи до уваги аналіз підсумків навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік, результатів діагностування педагогів, методичне об’єднання у 2018 – 2019 н.р.працюватиме над вирішенням таких завдань:

     - продовжити роботу над проблемною темою «Формування та розвитокжиттєвих компетентностей особистості при вивченні предметів фізико-математичного напрямку»;

     - реалізовувати наскрізні лінії ключових компетентностей на уроках відповідно до нових навчальних програм з метою формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях;

     - посилити роботу вчителів щодо оволодіння нормативно-правової бази в галузі освіти. Своєчасно та в повному обсязі опрацьовувати норми законодавства в галузі освіти та керуватись ними в повсякденній роботі;

     - впроваджувати в систему своєї роботи передовий досвід кращих вчителів та працювати над підвищенням свого методичного рівня викладання навчальних предметів; поширювати педагогічний досвід учителів НВК на освітніх веб-порталах.

 

 

 

 

Тематика засідань методичного об'єднання 

вчителів фізико-математичного циклу 

на  2018-2019 н.р.

 

 

 

Ι засідання

 

Дата проведення - 29.08.2018р

 

Тема. Організація навчально-виховного процесу у 2018-201навчальному році.

 

Форма проведення: звіт, інформація, обговорення.

 

Теоретична частина

 

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1

Виконання плану роботи шкільного методичного об’єднання за 2017-2018 навчальний  рік та обговорення плану роботи на 2018-2019 навчальний рік.

Лисюк Р.С.,

звіт

2

Вивчення нормативно-інформаційної документації і методичних листів Міністерства освіти і науки України, рекомендацій РОІППО з питань викладання предметів: фізики, математики, інформатики, астрономії у 2018-2019 навчальному році.  

 

Баганець Л.М.

експрес-огляд

3

Узгодження плану роботи шкільного методичного об’єднання  вчителів фізико-математичного напряму.  Організація самоосвіти вчителів, обговорення та вибір науково-методичних тем, факультативних занять, гурткової роботи та курсів за вибором.  Обговорення календарного планування вчителів на 2018-2019 навчальний рік з урахуванням змін.

Вчителі МО повідомлення

4

Діагностування вчителів з метою виявлення рівня методичної підготовки.

Вчителі МО

5

 Про особливості організації роботи з обдарованими дітьми. Участь у Всеукраїнських конкурсах, шкільних, міських олімпіадах, роботі МАН.

Вчителі МО

6

Створення оптимальних умов щодо адаптації учнів 5 класу в основній школі.

Мотейко І.В.

7

Новинки педагогічної та методичної літератури. Обговорення та організація передплати на 2019 рік.

Бібліотекар Майданович С

 

                                            Практична частина

 

1

Опрацювати нормативні документи та статтю «Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018р.№1/9-415. Математика. Інформатика. Фізика та астрономія» (журнал «Математика в школах України», №22-24,  2018.)

Вчителі МО

2

 Складання плану роботи ШМО, графіка проведення показових уроків, виховних та позакласних заходів, а також заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів.

Вчителі МО

3

Розпочати підготовку до участі учнів у   I етапі Всеукраїнських олімпіад та МАНу з:

*математики;

* фізики;

*інформатики;

*інформаційних технологій;

*астрономії.

Підготувати варіанти робіт (5-11кл) для проведення олімпіад.

Вчителі МО

4

Спрямувати роботу вчителів 9 - 11 класів на підготовку до державної атестації та зовнішнього тестування.Проводити з обдарованими учнями індивідуальну роботу, допомагати їм в самоосвіті, залучати до поглибленого вивчення даного предмету.

Баганець Л.М.

МотейкоІ.В.

Коник Р.В.

Карпець С.І.

 

Література для опрацювання

 

1.     Лист МОН України від 03.07.2018р.  №1/9-415.  «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році»

 

2.      Навчальна програма 5-9 кл. 2017р. (оновлена) Математика. Фізика. Інформатика.

 

3.     Навчально-методичний посібник «Збірник програм  з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч.І, ІІ. Профільне навчання / Упоряд. Н. С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна». Харків:  Ранок, 2011 р.

 

4.     Володимир Буняк, Андрій Вибач

 

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2018-2019 н.р.

 

5.     Лариса Пекарська, Ганна Мельник, Андрій Вибач

 

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з математики у 2018-2019 н.р.

 

6.     Анатолій Трофімчук, Андрій Вибач

 

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії  у 2018-2019 н.р.

 

 

ΙІ засідання

 

Дата проведення - 04.12. 2018р.

 

                                           

 

Тема.  Компетентнісний підхід в процесі реалізації наскрізних змістових ліній оновлених навчальних програм в 5-9 класах

 

Форма проведення – «круглий стіл»

 

Теоретична частина

 

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1

. Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу

Неверковець Н.А.

виступ

2

Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей на уроках математики

Лисюк Р.С.

повідомлення

3

Електронний освітній ресурс  як засіб формування ключових компетентностей учнів на уроках інформатики

Бондар І.А. повідомлення

 

Практична частина

 

1

Опрацювати теоретичний матеріал щодо структури сучасного компетентнісного уроку

Вчителі МО

2

Дефіле нестандартних уроків.

Підготувати та провести показові уроки вчителям, що атестуються відповідно до теми із самоосвіти та показом реалізації наскрізних ліній при розв’язуванні практичних задач. Взаємовідвідування, самоаналіз і обговорення показових уроківвчителів: Баганець Л.М, Бондар І.А, Кузьмук І.В.

Вчителі МО

3

Організувати учнів  до участі  у міжнародних конкурсах: математичному „ Кенгуру”,  фізичному

 „ Левеня”.ї

Карпець С. І.

Лисюк Р.С.

4

Заслухати  випускну роботу Бондаря І.А. «Електронний освітній ресурс  як засіб формування ключових компетентностей учнів на уроках інформатики»

Бондар І.А.

 

Література для опрацювання

 

1.     Концепція «Нова українська школа». http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html

 

2.     Ятвецька Л.І. Про деякі аспекти підвищення професійної компетентності вчителів фізики // Наша школа. – 2014. – № 4 . С.156 – 161 http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/zhurnal-nasha-shkola.html

 

3.     Свєтлова Т.В. Сучасний урок математики компетентнісного спрямування. / Т.В.Свєтлова// Математика в школах України. – 2018. – №22-24. – С. 7-30.

 

4.     Шарко В.Д. Методологічні засади сучасного уроку/В.Д.Шарко. – Херсон. Вид-во ХНТУ, 2010, - 120с

 

5.     Кучевський М.І. Матеріали для реалізації наскрізних ліній. / М.І. Кучевський // Математика в школах України. – 2018. – №10-11. – С. 22-28.

 

6.     Тарасенкова Н.А. Зміст і структура математичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Н.А.Тарасенкова, В.К.Кірман  // Математика в школі. – 2006. –  С. 3 - 9.   

 

7.     Конопака А.О. Формування практичної компетентності школярів на уроках фізики та астрономії // Фізика в школах України. – 2008. – №4(104). – С. 2-4.

 

8.     Впровадження компетентнісного підходу на уроках інформатики

 

/ І. Лапшина. — // Інформатика (Шкільний світ): Шкільний світ, 2008. — №3. — С. 3.

 

 

 

ΙІІ засідання

 

.

 

Дата проведення - 26.02. 2019р

 

Тема. Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу.

 

Форма проведення – «творча лабораторія»

 

Теоретична частина

 

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1

Формування мотивації учнів до навчання за сучасних умов. Методи мотивації.

Мотейко І.В.І.М.

виступ

2

Роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності школяра та його особистості.

Кузьмук І.В.

повідомлення

3

Формування позитивної мотивації до навчання через методи активізації самостійної діяльності школярів на уроках інформатики.

Удодік І.М.

повідомлення

 

                                             т

 

Практична частина

 

   1

Методичний діалог

Підвищення мотивації навчання через:

·     навмиснозробленими вчителем помилки, або через задачі, які не маютьрозв’язків;

·        використання цікавих задач;

·        задачіз практичним змістом;

·        розв’язання задач різними способами;

·        невеликі дослідницькі завдання.

Вчителі МО

2

Опрацювати статтю: Деменко. О. «Школа успіху: шляхи формування в учнів мотивації до навчання» .

(журнал «Директор школи»,  2016р, № 21-22)

Вчителі МО

3

Систематично здійснювати добірку практичних задач з метою реалізації наскрізних ліній на уроках

Вчителі МО

4

Укладання плану проведення тижня фізико-математичних наук.

Організація та підготовка до олімпіади з математики для  5-х класів «Крок» та конкурсу  «Фенікс» з фізики для 7-х класів.

Лисюк Р.С.

Карпець С.І.

Кузьмук І.В.

5

Про підсумки проведення I та ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з  математики, фізики, інформатики.

БаганецьЛ.М.

6

Результати участі І етапу та організація ІІ етапу Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру", фізичного - «Левеня»

Лисюк Р.С.

 

Література для опрацювання

 

1.     Барна О.В. Формування позитивної мотивації у процесі навчання інформатики у 7 – 9 класах: метод. рекомендації для вчителів / О.В.Барна. — Чортків: Поліграфіст, 2009. — 128с.

 

2.     Буряк, Г.І. І знову про мотивацію: вона заслуговує на те, щоб про неї говорили / Г. Буряк // Пед. майстерня . — 2014. — №9. – С.2-6.

 

3.     Деменко, О. Школа успіху: шляхи формування в учнів мотивації до навчання / О. Деменко // Директор школи (Шкільний світ). - 2016. - № 21-22. - С. 82-97.

 

4.     Макарчук, А. Усе про мотивацію навчальної діяльності: теорія та практика / А. Макарчук // Психолог. – 2016. – № 17-18. – С. 1–55 [вкладка].

 

5.     Модягіна, Н. Несподівані аспекти мотивації навчання математики /. Модягіна // Математика в рідній школі . - 2016. - № 2. - С. 31-35.

 

6.     Романов, О. М. Деякі прийоми мотивації на уроках / О. М. Романов // Інформатика в школі . - 2014. - № 3. - С. 2-5.

 

 

 

ΙV засідання

 

Дата проведення - 23.04. 2019р

 

Тема.Шляхи вдосконалення роботи учителів, щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій

 

Форма проведення – «салон творчого спілкування »

 

Теоретична частина

 

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1

Підвищення ефективності початкових етапів уроку. Методичні прийоми. Психологічні поради.

Баганець Л.М.. виступ

2

Застосування наочності при формуванні математичних компетентностей учнів школи

Коник Р.В.

повідомлення

3

Формування життєво важливих компетенцій на уроках фізики

Карпець С.І.

повідомлення

 

Практична чаcтина

 

1

Педагогічне кафе «Креативність – хочу поділитись»Творчий звіт Баганець Л.М, Кузьмук І.В., Бондар І.А. про досягнення і труднощі при роботі над власною проблемною темою.

Баганець Л.М.

Кузьмук І.В.

Бондар І.А.

2

Актуальний інструктаж. Огляд  нормативно-правових документів щодо організації  порядку закінчення  2018-2019 навчального року, проведення ДПА та ЗНО. Обговорення і затвердження додатків до ДПА.

Вчителі МО

 

Підготовка стендової інформаційної наочності для випускників 9 і 11 класів у навчальних кабінетах та інформаційних куточків для батьків та учнів до ДПА та ЗНО

Баганець Л.М.

Коник Р.В.

Мотейко І.В.

3

Підбиття підсумків роботи МО. Формування папки з матеріалами роботи методичного об’єднання.

Лисюк Р.С.

4

Панорама методичних перспектив. Обмін думками щодо складання річного плану роботи та планування МО на наступний навчальний рік.

Вчителі МО

 

Література для опрацювання

 

1.     Соф’янц Е. Структура професійної компетентності сучасного педагога // Управління освітою. – 2006. - №17. – С.4-5.

 

2.     Баранова Н.П. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності. – Х.: Вид.група «Основа», 2009. – 159с.

 

3.     Квардіціус Л.В. Професійна самоосвіта вчителя //Управління школою. -  2006. - № 13.

 

4.     Тутова О.М. Формування актуальних компетенцій на уроках математики. /О.М.Тутова // Математика в школах України. – 2018. – №9.

 

5.     Тищенко І. А., Бедусенко О. С. Формування життєвих компетентностей учнів шляхом використання мнемотехнічних прийомів у викладанні математики. /І.А.Тищенко // Математика в школах України. – 2018. – №7-8.

 

6.     Конопака А.О. Формування практичної компетентності школярів на уроках фізики та астрономії // Фізика в школах України. – 2008. – №4(104). – С. 2-4.

 

 

ПРОТОКОЛИ

 

 

Протокол №засідання шкільного методичного об’єднання вчителів математики, фізики та інформатики Рівненського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» №26 від 29 серпня 2018 року переглянути

 

 

 

 

НВК №26 © 2019