^Нагору

774086
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
За весь час
173
494
1114
774086

Ваш IP: 3.238.72.180
Сьогодні: 08-12-2022

Банери

Науково-методична тема шкільного методичного об’єднання учителів математики, фізики, інформатики:

 

«Формування та розвиток життєвих компетентностей особистості при вивченні предметів фізико-математичного напрямку»

 

f-1

 

Склад ШМО:

 

1. Кузьмук І.В.

 2. Карпець С.І.

 3. Грабовська О.А.

 4. Удодік І.М.

 5. Баганець Л.М.

 6. Лисюк Р.С.

 7. Коник Р.В.

 8. Мотейко І.В.

 9. Бондар І.А.

 

 

 

Науково - методична тема школи

на 2017 -2023 н.р.

«Компетентнісно спрямована освіта – інноваційна домінанта розвитку сучасної школи»

 

 

Науково - методична проблема школи

на 2019-2020 н. р.

1.«Розвиток професійної компетентності педагогів – ефективний засіб удосконалення освітнього процесу закладу»

2.«Формування національно свідомої, морально-духовної й життєво компетентної особистості – основа її успішної самореалізації в соціумі»

 

Науково-методична проблемна тема освітян міста

«Створення інноваційного середовища для ефективного управління освітнім простором, професійного розвитку педагога, формування компетентного випускника навчального закладу»

 

Науково-методична проблемна тема
міського методичного об'єднання вчителів математики міста

«Удосконалення математичної освіти через створення інноваційного середовища для професійного розвитку педагога та формування компетентного випускника навчального закладу»

 

 

Аналіз роботи МО вчителів фізико-математичних наук

за 2018-2019 н.р.

     Статтею 12 Закону України «Про освіту» визначено мету повної загальної середньої освіти - всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині. Тому у 2018-2019 навчальному році педагоги, члени методичного об'єднання працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах. Основною метою роботи шкільного методичного об’єднання вчителів фізико-математичних наук було безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх ерудиції та компетентності в області навчального предмету та методики його викладання, продовжили роботу над проблемною темою «Формування та розвитокжиттєвих компетентностей особистості при вивченні предметів фізико-математичного напрямку», реалізовували наскрізні лінії ключових компетентностей на уроках відповідно до нових навчальних програм з метою формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях; своєчасно та в повному обсязі опрацьовували норми законодавства в галузі освіти та керувались ними в повсякденній роботі; впроваджували в систему своєї роботи передовий досвід кращих вчителів та працювали над підвищенням свого методичного рівня викладання навчальних предметів; поширювали педагогічний досвід учителів НВК на освітніх веб-порталах.

    Протягом року відбулося чотири засідання ШМО, на яких розглядалися питання організації навчально-виховного процесу у 2018-2019 н.р, компетентнісний підхід в процесі реалізації наскрізних змістових ліній оновлених навчальних програм в 5-9 класах., обговорювалося питання формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу та шляхи вдосконалення роботи учителів, щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій.

   Члени МО брали участь у педагогічних радах та семінарах, засіданнях МО, які проводилися протягом навчального року у закладі. Карпець С.І. та Лисюк Р.С. були учасниками міжпредметної науково-практичної конференції для вчителів математики, інформатики, біології, хімії та фізики (січень 2019р, НВК №14), педагогічну дизайнерську студію для вчителів математики та української мови й літератури відвідала Лисюк Р.С. (січень 2019р, ЗЗСО №20), а також Лисюк Р.С. була учасником авторського семінару М.С. Якіра та Д.А.Номіровського «Навчально – методичне забезпечення математики» (НВК №12).

Вчителі, що атестуються, під час проведення показових уроків демонстрували апробовані інноваційні технології, що сприяють підвищенню рівня навчальної мотивації учнів, яка є основою формування ключових та предметних компетентностей школярів.Були проведені та обговорені на ШМО показові уроки:

1)    Кузьмук І.В. Урок-квест. Площі многокутників. 8 кл.

2)    Баганець Л.М. Арифметична та геометрична прогресія. Повторення. 11 кл.

3)    Бондар І.А. Складання та реалізація алгоритмів із циклом із лічильником у середовищі програмування. 8 кл.

     За атестаційний період педагоги провели по одному   показовому уроці і позакласний захід. Члени атестаційної комісії та вчителі закладу відмітили належний рівень проведених заходів.

    Члени МО ознайомились з досвідом роботи вчителя фізики ЗЗСО №5 з питання «Використання опорних сигналів та тестової перевірки рівня навчальних досягнень учнів на уроках фізики, у здійсненні контролю за сформованістю життєвих компетенцій»

     Самоосвіта – це свідома планомірна робота вчителя над собою, удосконалення своїх значущих якостей, емоційно-вольової сфери, комунікативної компетентності, організаційних здібностей.На початку навчального року кожен член методичного об’єднання обрав собі тему самоосвіти відповідно до тих технологій навчання, які він впроваджував чи використовував на уроках.Самоосвіта членів ШМО:

     ім’я учителя: Кузьмук І.В., проблемна тема: Розвиток математичної компетентності засобами продуктивної технології;

     ім’я учителя: Бондар І.А., проблемна тема: Компетентісний підхід до комп'ютеризації навчального процесу.;

     ім’я учителя: Баганець Л.М., проблемна тема:Формування математичної компетентності – складова розвитку особистісного потенціалу школярів

     Досвід Кузьмук І.В., Баганець Л.М. та Бондаря І.А. вивчався адміністрацією Рівненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» № 26. Випускні роботи під час проходження курсів підвищення класифікації при РОІППО Бондаря І.А. «Електронний освітній ресурс як засіб формування ключових компетентностей учнів на уроках інформатики» та Кузьмук І.В. «Інноваційні технології на уроках математики» заслухано на засіданні ШМО. Матеріали уроків вчителя математики Кузьмук І.В. «Координати середини відрізка» та урок-семінар «Різні способи розв’язування тригонометричних рівнянь» розміщені на порталі «Учительський журнал он-лайн».

     В процесі самоосвіти з метою професійного зростання вчителів на засіданнях МО опрацьовані такі методичні публікації:

     - Деменко О. Школа успіху: шляхи формування в учнів мотивації до навчання/ О.Деменко. //Директор школи. – 2016. – №21-22).- С.82-97.

     - Тищенко І. А., Бедусенко О. С. Формування життєвих компетентностей учнів шляхом використання мнемотехнічних прийомів у викладанні математики. /І.А.Тищенко // Математика в школах України. – 2018. – №7-8.

     - Конопака А.О. Формування практичної компетентності школярів на уроках фізики та астрономії // Фізика в школах України. – 2008. – №4(104). – С. 2-4.

     Курсову перепідготовку при РОІППО пройшли Кузьмук І.В. та Бондар І.А.

     У системі роботи МО - проведення олімпіад, що сприяє виявленню обдарованих дітей.Було проведено І етап всеукраїнських олімпіад з математики, фізики, інформатики, інформаційних технологій, астрономії. Як результат праці вчителів було те, що учні брали участь у ІІ етапі олімпіад, учнівській олімпіаді«Крок», Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру - 2018» та Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру - 2019», Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня».

Баганець Л.М.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз математики

Лагода Костянтин, ІІ місце

Лисюк Р.С.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз математики

Можейко Станіслав, ІІ місце

Лисюк Р.С.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз математики

Блищик Ігор, ІІІ місце

Мотейко І.В.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз математики КРОК

Ковальчук Юрій, І місце

Мотейко І.В.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз математики КРОК

Бойко Дмитро, ІІ місце

Неверковець Н.А.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз фізики

Підвальна Анна, ІІ місце

Удодік І.М.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз інформатики

Степанчук Сергій, І місце

Удодік І.М.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз інформаційних технологій

Мовчанець Вячеслав , ІІІ місце

Удодік І.М.

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіадиз інформатики

Степанчук Сергій, ІІІ місце

     Вчителі методичного об’єднання природничо-математичного циклу систематично використовують інноваційні технології, нові форми, методи і прийоми навчання, практично застосовують досягнення психолого-педагогічної науки і ефективний педагогічний досвід.Недоліками в роботі МО вчителів  у 2018-2019 навчальному році є недостатнє відображення роботи вчителів у газетах і журналах, зниження результативності виступів учнів на предметних олімпіадах порівняно з попередніми роками.

     Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік, результатів діагностування педагогів, методичне об’єднання в 2019 - 2020 навчальному році працюватиме над вирішенням таких завдань:

- продовжити роботу над проблемною темою «Формування та розвитокжиттєвих компетентностей особистості при вивченні предметів фізико-математичного напрямку»;

- неперервне удосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів;

- продовжити роботу над спрямованістю кожного предмету природничо-математичного циклу на розвиток життєвих компетенцій у дітей на уроках ;

- вдосконалювати якість викладання предметів природничо- математичного циклу шляхом провадження ІКТ.

    

Тематика засідань

методичного об’єднання

вчителів фізико-математичного циклу

на 2019-2020 н.р.

 

 

Ι засідання

Дата проведення - 30.08.2019р

Тема. Організація навчально-виховного процесу у 2019-2020

навчальному році

Форма проведення: предметні посиденьки

Теоретична частина

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1

Про виконання плану роботи за минулий навчальний рік та обговорення та   затвердження плану роботи   МО на 2019-2020навчальний рік

Лисюк Р.С.,

звіт

2

Аналіз результатів ДПА та ЗНО в 9, 11 класах

Баганець Л.М.

експрес-огляд

3

Вивчення нормативно-інформаційної документації і методичних листів Міністерства освіти і науки України, рекомендацій РОІППО з питань викладання предметів: фізики, математики, інформатики, астрономії у 2019-2020 навчальному році.  

 

Вчителі МО повідомлення

4

Узгодження плану роботи шкільного методичного об’єднання  вчителів фізико-математичного напряму. Організація самоосвіти вчителів, обговорення та вибір науково-методичних тем, факультативних занять. Обговорення календарного планування вчителів на 2019-2020 навчальний рік з урахуванням змін.

Вчителі МО

5

Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику. Створення оптимальних умов щодо адаптації учнів 5 класу в основній школі.

Мотейко І.В.

6

Про особливості організації роботи з обдарованими дітьми. Участь у Всеукраїнських конкурсах, шкільних, міських олімпіадах, роботі МАН.

Вчителі МО

7

Інформація про нові надходження в бібліотеку. Ознайомлення з фаховими журналами та газетами. Рівень забезпечення учнів підручниками.

Бібліотекар Майданович С

                                            

Практична частина

1

Опрацювати нормативні документи щодо викладання навчальних предметів у 2019-2020 н.р:

    Лист МОН України №1/11-5966від 01.07.2019р. «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у2019/2020 навчальному році» та рекомендації Рівненського ОІППО.

Вчителі МО

2

Складання плану роботи ШМО, графіка проведення показових уроків, виховних та позакласних заходів.

Вчителі МО

3

Розпочати підготовку до участі учнів у     I етапі Всеукраїнських олімпіад та МАНу з:

*математики;       * фізики;       *інформатики;

*інформаційних технологій;     *астрономії.

Підготувати варіанти робіт (5-11кл) для проведення олімпіад.

Вчителі МО

4

Спрямувати роботу вчителів 9 - 11 класів на підготовку до державної атестації та зовнішнього тестування. Проводити з обдарованими учнями індивідуальну роботу, допомагати їм в самоосвіті, залучати до поглибленого вивчення даного предмету.

Кузьмук І.В.

Коник Р.В.

Лисюк Р.С.

Неверковець Н.

5

Організувати роботу наставника Бондаря І.А. з молодим вчителем інформатики - Грабовською О.А. Визначення плану роботи з вчителем-початківцем.

Бондар І.А.

Література для опрацювання

1.     Лист МОН України №1/11-5966 від 01.07.2019р. «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у2019/2020 навчальному році»

2.     Навчальна програма 5-9 кл. 2017р. (оновлена) Математика. Фізика. Інформатика.

3.     Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. (10 кл)

4.     Навчальна програма з математики ( алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. (10кл, 11 кл)

(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки №1407 від 23 жовтня 2017 року)

5.     Навчально-методичний посібник «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч.І, ІІ. Профільне навчання / Упоряд. Н. С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна». Харків: Ранок, 2011 р.

6.     Буняк В.   Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2019-2020н.р.

7.     Пекарська Л, Мельник Г, Вибач А. Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з математики у 2019-2020 н.р.

8.     Трофімчук А. Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2019-2020 н.р.

 

 

ΙІ засідання

Дата проведення - 03.12. 2019р.

Тема. Сучасний урок: основні вимоги, форми, технології

                                           

Форма проведення – «методичний діалог»

Теоретична частина

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1

Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу

Мотейко І.В.

виступ

2

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Нова типологія сучасного уроку.

Лисюк Р.С.

повідомлення

3

З досвіду роботи. Сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки. Створення ситуації успіху.

Карпець С.І.

повідомлення

Практична частина

1

Опрацювати теоретичний матеріал щодо структури сучасного компетентнісного уроку.

Ознайомитися із статтею вчителя математики ЗОШ №20 Юрко О. Р.Сучасний урок: від учнівського «не хочу» до «знаю, умію, застосую»(«Математика в школах України» № 7-8 (523-524) - Березень 2017)

Вчителі МО

2

Мобільний майстер-клас. Підготувати та провести показові уроки вчителям, що атестуються відповідно до теми із самоосвіти та показом реалізації наскрізних ліній при розв’язуванні практичних задач. Взаємовідвідування, самоаналіз і обговорення показових уроківвчителів: Удодік І.М., Коник Р.В.

Вчителі МО

3

Опрацювати загальні положення типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №408.

Вчителі МО

4

Організувати учнів до участі у міжнародних конкурсах: математичному „ Кенгуру”, фізичному

„ Левеня”

Карпець С. І.

Лисюк Р.С.

Література для опрацювання

1.     Концепція «Нова українська школа». http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html

2.     Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

(Затвердженонаказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408)

3.     Свєтлова Т.В. Сучасний урок математики компетентнісного спрямування. / Т.В.Свєтлова// Математика в школах України. – 2018. – №22-24. – С. 7-30.

4.     Шарко В.Д. Методологічні засади сучасного уроку/В.Д.Шарко. – Херсон. Вид-во ХНТУ, 2010, - 120с

5.     Берзіня О. О.Особливості сучасного уроку / О. О. Берзіня // Педагогічна майстерня . — 2016. — №4. — С. 22-24.

6.     Цибульська, Н.А. Урок як сходинка в знаннях і розвитку учня / Н.А.Цибульська // Завучу Усе для роботи. – 2014. - №5-6. – С.2-4.

7.     Сойма, Л. М. Сучасний урок як спільна творчість учнів і педагога / Л. М. Сойма // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 2. – С. 26-30.

 

 

ΙІІ засідання

.

Дата проведення - 18.02. 2020р

Тема. Інтерактивні технології навчання як засіб підвищення якості знань.

Форма проведення – «творча лабораторія»

Теоретична частина

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1

Сутність технології інтерактивного навчання. Діяльність учителя під час організації та планування інтерактивного навчання.

Лисюк Р.С

виступ

2

Орієнтовна структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій.

Удодік І.М.

повідомлення

3

Я роблю так.

Інтерактивні методи навчання на уроках інформатики.

Бондар І.А.

повідомлення

                                            т

Практична частина

   1

Опрацювати теоретичний матеріал щодо впровадження інтерактивних технологій навчання та їх класифікація за метою та формою організації навчальної діяльності (О.Пометун, Л.Пироженко) та за розподілом інтерактивних методів (В.Мельник)

Вчителі МО

2

Майстер-клас «Я роблю так: використання інтерактивних технологій на уроках фізико-математичного циклу».

Дослідна та експериментальна робота на уроках фізики.

Вчителі МО

3

Систематично здійснювати добірку практичних задач з метою реалізації наскрізних ліній на уроках

Вчителі МО

4

Укладання плану проведення тижня фізико-математичних наук.

Організація та підготовка до олімпіади з математики для 5-х класів «Крок» та конкурсу «Фенікс» з фізики для 7-х класів.

Лисюк Р.С.

Карпець С.І.

Кузьмук І.В.

5

Про підсумки проведення I та ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, фізики, інформатики.

БаганецьЛ.М.

6

Результати участі І етапу та організація ІІ етапу Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру", фізичного - «Левеня»

Лисюк Р.С.

Література для опрацювання

1.     Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник/О.І. Пометун, Л.В. Пироженко.- К.:А.С.К., 2004. – 192 с.

2.     Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний посібник. / Авт. -уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. - 2007.

3.     Бойченко Л. Мотивація навчальної діяльності: методичний семінар-тренінг із використанням методів інтерактивного навчання // Завуч. Сер. Шкільний світ. – 2011. – № 11. – С. 1 – 8.

4.     Ніколаєва Ю. Роль інтерактивних технологій у розвитку інтересу учнів до навчання / Ю. Ніколаєва // Завуч. Сер. Шкільний світ. – 2013. – № 5(берез.). – С. 34 – 36.

5.     Приходченко К. Застосування інтерактивних технологій / К. Приходченко // Завуч. Шкільний світ. – 2009. – № 28(жовт.). – С. 20 – 23.

6.     Використання інтерактивних методів навчання [Електронний ресурс] / О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Герасимчук, О. А. Кочубей. – 2016.—Режим доступу:http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya.html.

 

 

ΙV засідання

Дата проведення - 22.04. 2020р

Тема. Місце предметів фізико-математичного циклу в системі шкільної освіти

Форма проведення – «інформаційна скринька»

Теоретична частина

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1

Підвищення якості освіти через формування компетентностей учнів шляхом інтеграції традиційних і нетрадиційних методів навчання і виховання

Кузьмук І.В.

виступ

2

Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання.

Грабовська О.А.

повідомлення

3

Нормативно-правові документами щодо організації порядку закінчення 2019-2020 навчального року, проведення ДПА та ЗНО.

Баганець Л.М.

повідомлення

4

Завдання для проведення ДПА з математики у 9-х класах

Лисюк Р. С.

Кузьмук І.В.

повідомлення

5

Завдання для екстернів   з алгебри, геометрії, інформатики, фізики (10, 11 кл)

Кузьмук І.В., Неверковець Н.А., Удодік І.М.

Баганець Л.М.

повідомлення

6

Підсумки роботи методичного об’єднання за 2019-2020 н.р.

Лисюк Р.С.

повідомлення

Практична чаcтина

1

Запрошуємо до розмови. Творчий звіт про досягнення і труднощі при роботі над власною проблемною темою.

Звіт про роботу з молодим спеціалістом.

Удодік І.М.

Коник Р.В.

Бондар І.А.

2

Огляд нормативно-правових документів щодо організації порядку закінчення 2019-2020 навчального року, проведення ДПА та ЗНО. Обговорення і затвердження додатків до ДПА.

Вчителі МО

3

Підготовка стендової інформаційної наочності для випускників 9 і 11 класів у навчальних кабінетах та інформаційних куточків для батьків та учнів до ДПА та ЗНО

Баганець Л.М.

Кузьмук І.В.

Лисюк Р.С.

4

Підбиття підсумків роботи МО. Формування папки з матеріалами роботи методичного об’єднання.

Лисюк Р.С.

5

Панорама методичних перспектив. Обмін думками щодо складання річного плану роботи та планування МО на наступний навчальний рік.

Вчителі МО

6

Поповнити навчальні кабінети роздатковим і дидактичним матеріалом.

Вчителі МО

Література для опрацювання

1.     Соф’янц Е. Структура професійної компетентності сучасного педагога // Управління освітою. – 2006. - №17. – С.4-5.

2.     Кирилюк Л.В. Проектування уроку математики в умовах компетентнісно орієнтованого підходу до навчання. // Математика в школах України. - 2010, № 14. - С.2.

3.     Тищенко І. А., Бедусенко О. С. Формування життєвих компетентностей учнів шляхом використання мнемотехнічних прийомів у викладанні математики. /І.А.Тищенко // Математика в школах України. – 2018. – №7-8.

4.     Конопака А.О. Формування практичної компетентності школярів на уроках фізики та астрономії // Фізика в школах України. – 2008. – №4(104). – С. 2-4.

5.     Матяш О.І. Удосконалення професійної підготовки вчителя математики в умовах компетентнісного підходу / О. І. Матяш // Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus.- Специальный выпуск. – Варна, 2015. – С. 241-246.

 

Організація позакласної роботи

№ з/п

Позакласні заходи

Відповідальний

Клас

Дата

1

Математичний квест

Баганець Л. М.

8

березень

2

День безпечного інтернету

Бондар І.А.

11

березень

3

Подорож морями інформатики

Грабовська О.А.

5

березень

4

Свято цікавої фізики

Карпець С.І.

7

грудень

5

Вікторина «Щасливий випадок»

Кузьмук І.В.

11

березень

6

Математичні перегони

Коник Р.В.

5

березень

7

Цікаві факти з життя відомих математиків

Лисюк Р.С.

7

березень

8

Математичне кафе

Мотейко І.В.

5-6

березень

9

Фізика навколо нас

Неверковець Н.А.

8

грудень

10

Інтелект-шоу «У світі інформації»

Удодік І.М.

7

березень

 

Показові уроки

№ з/п

Тема показового уроку

Відповідальний

Клас

Дата

1

Подібні трикутники

Баганець Л. М.

8

грудень

2

Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення

Бондар І.А.

6

листопад

3

Растровий графічний редактор. Засоби графічного редактора.

Грабовська О.А.

5

листопад

4

Температура кипіння

Карпець С.І.

8

06.11

5

Відстань між точками із заданими координатами

Кузьмук І.В.

9

06.12

6

Тригонометричні рівняння і нерівності

Коник Р.В.

10

лютий

7

Розв’язування задач на застосування ознак рівності трикутників

Лисюк Р.С.

7

11.12

8

Стовпчасті та кругові діаграми

Мотейко І.В.

6

18.12

9

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина та частота звукової хвилі. Гучність та висота тону. Інфра- та ультразвук.

Неверковець Н.А.

9

11.12

10

Поняття персонального середовища. Використання інтернет-середовища для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій). Хмарні технології. Організація та планування колективної діяльності.

Удодік І.М.

9

лютий

 

Робота з обдарованими дітьми

1.    Організувати роботу факультативів, консультаційних пунктів з метою надання допомоги обдарованим дітям.

2.    Розробити завдання для шкільного етапу предметних олімпіад.

3.    Організувати індивідуальні підготовки обдарованих дітей до участі у І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики, інформатики, астрономії, інформаційних технологій.

4.    Круглий стіл для учнів: “Вивчення методичних рекомендацій написання науково- дослідницьких робіт”. Підготувати учнів до випробувань і захисту робіт МАН з фізики та астрономії. Проводити установчі заняття учнів – членів МАН.

5.    Створити в навчальних кабінетах картотеку матеріалів підготовки до олімпіад.

6.    Збір інформації та робота з учнями 5-кл, які можуть бути рекомендовані до участі в олімпіаді з математики «Крок».

7.    Участь школярів у проведенні предметних тижнів.

8.    Вчителям математики залучити учнів до участі в Всеукраїнському та Міжнародному конкурсах «Кенгуру», вчителям фізики залучити учнів до конкурсів «Левеня», «Фенікс».

 

Пріоритети роботи МО вчителів фізико-математичного напряму на 2019-2020н.р.

1.   Спрямовувати роботу кожного вчителя на досягнення цілей компетентнісної освіти.

2.   Сприяти суб’єктній взаємодії учасників освітнього процесу.

3.   З метою підвищення ефективності навчання предметів фізико-математичного напряму забезпечити використання ІКТ   в освітньому процесі.

4.   Опрацювати типологію і структуру сучасного уроку.

5.   Впроваджувати у практичній діяльності формувальне оцінювання як засіб вимірювання компетентностей.

6.   Сприяти професійному зростанню педагога.

 

Пріоритетні напрямки діяльності

МО на 2019-2020 н.р.

1.   Цілі компетентнісної освіти і шляхи їх формування

2.   Суб’єктна взаємодія учасників освітнього процесу

3.   Використання можливостей ІКТ   в освітньому процесі

4.   Типологія і структура сучасного уроку

5.   Формувальне оцінювання як засіб вимірювання компетентностей

6.   Професійне зростання педагога

 

 

Протокол №1

засідання шкільного методичного об’єднання вчителів

математики, фізики та інформатики

Рівненського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» №26

від 30 серпня 2019 року

Присутні: 10 осіб

Бондар І.А.

Баганець Л.М.

Грабовська О.А.

Карпець С.І.

Коник Р.В.

Кузьмук І.В.

Лисюк Р.С.

Мотейко І.В.

Неверковець Н.А.

Удодік І.М.

Відсутні: -

Запрошені: бібліотекар Майданович С.Р.

Голова                Лисюк Руслана Сергіївна

Секретар           Мотейко Ірина Валентинівна

Тема. Організація навчально-виховного процесу у 2019-2020

навчальному році

Порядок денний

1.     Про виконання плану роботи за минулий навчальний рік та обговорення та затвердження плану роботи МО на 2019-2020навчальний рік

                                                                                                     Лисюк Р.С.

2.     Аналіз результатів ДПА та ЗНО в 9, 11 класах

                                                                                                 Баганець Л.М.

3.     Вивчення нормативно-інформаційної документації і методичних листів Міністерства освіти і науки України, рекомендацій РОІППО з питань викладання предметів: фізики, математики, інформатики, астрономії у 2019-2020 навчальному році.  

Вчителі МО

4.     Узгодження плану роботи шкільного методичного об’єднання  вчителів фізико-математичного напряму. Організація самоосвіти вчителів, обговорення та вибір науково-методичних тем, факультативних занять. Обговорення календарного планування вчителів на 2019-2020 навчальний рік з урахуванням змін.

Вчителі МО

5.     Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику. Створення оптимальних умов щодо адаптації учнів 5 класу в основній школі.

Мотейко І.В.

6.     Про особливості організації роботи з обдарованими дітьми. Участь у Всеукраїнських конкурсах, шкільних, міських олімпіадах, роботі МАН.

Вчителі МО

7.     Інформація про нові надходження в бібліотеку. Ознайомлення з фаховими журналами та газетами. Рівень забезпечення учнів підручниками.

Бібліотекар Майданович С. Р.

                                          

Слухали:

1. Лисюк Р.С., голову ШМО, яка прозвітувала щодо роботи методичного об'єднання вчителів фізико-математичного циклу за 2018-2019 н.р., вказала на здобутки та недоліки в роботі ( текст доповіді в додатку 1 до протоколу).

2. Баганець Л.М.., заступник директора, яка ознайомила з результатами написання ДПА з математики у 9-х та 11 класі, результатами ЗНО випускників 2019 р. з математики та фізики, а також нормативно-інформаційними документами та методичними листами Міністерства освіти і науки України про організацію навчально-виховного процесу у 2019-2020 н.р. та рекомендаціями РОІППО щодо роботи за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти – текст виступу в додатку 2 до протоколу.

3. Мотейко І.В. про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику. Сутність проекту полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів - сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра - цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо та про особливості роботи з учнями 5 класів в умовах адаптації до навчання в основній школі.

4. Неверковець Н.А. про особливості організації роботи з обдарованими дітьми та участь у Всеукраїнських конкурсах, шкільних, міських олімпіадах, роботі МАН.

5. Майданович С.Р., бібліотекар, яка поінформувала про новинки педагогічної та методичної літератури.

Ухвалили:

1.     Затвердити звіт керівника ШМО вчителів математики, фізики та інформатики за минулий навчальний рік.

2.     У своїй роботі дотримуватися інструктивно-методичних матеріалів, які регулюють навчання математики, фізики, астрономії, інформатики в новому навчальному році, врахувати зміни щодо ведення та перевірки зошитів із математики в навчальних закладах й керуватись ними в навчально-методичній діяльності.

3.     Опрацювати нормативні документи щодо викладання математики, фізики, астрономії та інформатики у 2019-2020 н.р. (Лист МОН України №1/11-5966від 01.07.2019р. «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у2019/2020 навчальному році» та рекомендації Рівненського ОІППО).

4.     Розпочати підготовку до участі учнів у   I етапі Всеукраїнських олімпіад та МАНу з: математики, фізики, інформатики, інформаційних технологій; астрономії. Підготувати варіанти робіт для проведення олімпіад.

5.     Організувати роботу наставника Бондаря І.А. з молодим вчителем інформатики - Грабовською О.А. Визначення плану роботи з вчителем-початківцем.

                                                                                    

                                                        

Голова ШМО                                                                 Лисюк Р.С. Секретар                                                                         Мотейко І.В.

 

 

 

 

Протокол №2

 

засідання шкільного методичного об’єднання вчителів

 

математики, фізики та інформатики

 

Рівненського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» №26

 

від 03грудня 2019 року

 

Присутні: 10 осіб

 

Бондар І.А.

 

Баганець Л.М.

 

Грабовська О.А.

 

Карпець С.І.

 

Коник Р.В.

 

Кузьмук І.В.

 

Лисюк Р.С.

 

Мотейко І.В.

 

Неверковець Н.А.

 

Удодік І.М.

 

Відсутні: -

 

Запрошені: -

 

Голова       Лисюк Руслана Сергіївна

 

Секретар     Мотейко Ірина Валентинівна

 

Тема. Сучасний урок: основні вимоги, форми, технології

 

Порядок денний

 

1.     Виступ.Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу

 

Мотейко І.В.

 

2.     Повідомлення. Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Нова типологія сучасного уроку.

 

                                                                                                     Лисюк Р.С.

 

3.     Повідомлення. З досвіду роботи. Сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки. Створення ситуації успіху.

 

                                                                                                   Карпець С.І.

 

Слухали:

 

1.     Мотейко І.В., вчителя математики, яка проінформувала про алгоритм дій якими потрібно користуватися для побудови структури будь-якого типу сучасного компетентнісно спрямованого уроку. Незважаючи на повну автономію та академічну свободу вчителя, педагог зобов’язаний на уроці дотримуватися цілого ряду вимог: вимоги до структури уроку, до підготовки та організації уроку, до змісту уроку і процесу навчання, до техніки проведення уроку. Учитель має володіти добре розвиненими навичками моделювання, проектування, конструювання уроку. ( текст доповіді в додатку 1 до протоколу).

 

2.     Лисюк Р.С., вчителя математики, яка ознайомила із загальними положеннями типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, яка затверджена наказом МОН №408 від 20.04.2019 року. У ній зазначено нову типологію сучасного уроку: урок формування компетентностей, урок розвитку компетентностей, урок перевірки та оцінювання досягнення компетентностей, урок корекції основних компетентностей, комбінований урок. ( текст доповіді в додатку 2 до протоколу).

 

3.     Карпець С.І., вчителя фізики, яка поділилася проблемами та знахідками під час проведення сучасного уроку, а також запропонувала переглянути презентацію «Сучасний урок… Яким йому бути?» ( текст доповіді в додатку 3 до протоколу).

 

Ухвалили:

 

1.     Систематично працювати над вдосконаленням сучасного уроку.

 

2.     Спрямувати методичну роботу вчителів на вивчення нових педагогічних технологій з метою подальшого їх застосування в практичній діяльності.

 

3.     Опрацювати теоретичний матеріал щодо структури сучасного компетентнісного уроку. Ознайомитися із статтею вчителя математики ЗОШ №20 Юрко О. Р.Сучасний урок: від учнівського «не хочу» до «знаю, умію, застосую»(«Математика в школах України» № 7-8 (523-524) - Березень 2017).

 

4.     Підготувати та провести показові уроки вчителям, що атестуються відповідно до теми із самоосвіти та показом реалізації наскрізних ліній при розв’язуванні практичних задач.

 

5.     Формувати в учнів позитивну мотивацію навчальної діяльності,

 

пізнавальний інтерес, бажання вчитися, потребу в розкритті та набутті знань шляхом використання сучасних технологій навчання.

 

                                                                        

 

                                                                                    

 

                                                        

 

Голова ШМО                                                                 Лисюк Р.С. Секретар                                                                         Мотейко І.В.

 

 

НВК №26 © 2022