^Нагору

785872
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
За весь час
240
452
1409
785872

Ваш IP: 3.222.251.91
Сьогодні: 27-01-2023

Банери

Науково-методична тема шкільного методичного об’єднання учителів біології, хімії, географії:

"Творчий підхід до вивчення предметів природничого циклу як передумова формування аксіологічних цінностей"

 

P9040254

 

Склад ШМО:

 

 1. Монько Л.В.

  2. Осніцька Н.О.

  3. Рудьо О.В.

  4. Карпець С.І.

  5. Галело Т.М.

 

 

 

Методична тема школи на 2017-2022 н.р.

 «Компетентентісно спрямована освіта – інноваційна домінанта розвитку сучасної школи»

    

 

Методична тема міського М.О.

 «Удосконалення природничої освіти через створення інноваційного середовища для професійного розвитку педагога та формування компетентісного випускника навчального закладу»

 

 

Науково-методична проблема на 2018 – 2019 н.р.

 1.Компетентісно спрямована освіта – шлях до перебудови з екстенсивної моделі предметно-зорієнттованого «знання» на інтенсивну модель формування життєвих компетентностей.

 

2.Компетентісний підхід як сучасна методологічна орієнтація у виховній діяльності.

 

Науково-методична тема ШМО :

 « Підвищення рівня навчальної мотивації учнів – основа формування ключових та предметних компетентностей школярів»

 

 

 

 

 

Засідання I

 

Перспективи природничої освіти в умовах реалізації концепції Нової української школи.

 

I. Теоретична частина

 

1. Аналіз роботи ШМО за 2017-2018 н.р. Звіт – Монько Л.В.

 

2. Обговорення методичних рекомендацій М.О.України, РОІППО, міського управління освіти щодо вивчення біології, географії, екології, основ здоров´я, хімії впродовж 2018-2019 н. р. Інформація - Рудьо О.В.

 

3. Обговорення правил безпеки життєдіяльності в кабінетах біології та хімії. Облік інструктажів, їх види. Зміни, внесені до інструктажів у 2018-2019 н.р. Інформація – Баганець Л.М., Рудьо О. В.

 

II. Практична частина  

 

1.Круглий стіл. Самоовітня діяльність вчителя природничих дисциплін. Члени М.О.

 

2.Обговорення пояснювальних записок до нових програм природничих дисциплін відповідно до ключових компетентностей. Члени М.О.

 

3. Бібліографічний огляд. «Новинки науково-методичної літератури». Майданович С.Р.

 

4. Складання плану позакласних та позашкільних заходів на 2018-2019 н.р. Члени М.О.

 

5. Обговорення річного плану роботи ШМО на 2018-2019 н.р. та участі вчителів кафедри в заходах міського рівня. Члени М.О.

 

6. Аналіз нових програм, виданих Міністерством освіти та вимог до поурочного планування предметів у 10 класах. Члени М.О.

 

7. Діагностування методичної вправності. Члени М.О.

 

8. Завдання на наступне засідання. (згідно плану)

 

Література

 

1.Інструктивно-методични лист МО України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-41 “Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметі2018-2019 навчальному році»

 

2. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. «Освіта України», 2008р., №61-67.

 

3. Положення про кабінет, «Освіта України», 2008р.,№ 22

 

4. «Нова українська школа». Концептуальні засади реформування середньої школи., сайт МОН України.

 

5. Лист МОН № 1/9-504 від 20.08.18 року щодо експериментального впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки».

 

6. Наказ МОН № 849 від 02.08.2018 року «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

 

 

 

Засідання II

 

Основні компетентності учнів загальноосвітньої школи: шляхи їх формування та розвитку

 

     Теоретична частина                                                                            

 

      1.     Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти. Інформація – Рудьо О.В

 

      2.     Розвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школі. Інформація – Монько Л. В.

 

3. Основні аспекти педагогічної діяльності, які сприяють кометентнісному розвитку учня. Інформація – Карпець С.І.

 

Практина частина

 

     1.     Клуб відкритих думок. Раціональне поєднання інноваційних та традиційних технологій на уроках природничих дисциплін.  Члени М.О.

     2.     Консультпункт з психологом школи. « Основні умови створення психологічного комфорту на уроках для досягнення ключових компетентностей». Психолог, члени М.О.

 

     3.     Новини РОІППО.Інформація про курсову перепідготовку. (Карпець С.І.)

 

     4.     Методична скарбничка. Формування операційної складової дослідницької компетентності обдарованих учнів. З досвіду роботи – Осніцька Н. О., Монько Л.В.

 

     5.     Обговорення підготовки членів кафедри до педради – семінару «Основні компетентності учнів загальноосвітньої школи : шляхи їх формування та розвитку». Члени М.О.

Література

 

1.     Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної школи /Пометун О./ - Рідна школа – 2005 – № 1 – с. 65 – 69

 

2.     Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання – Харків «Основа», 2008 – 107 с.

 

3.     Радченко А.Є. Професійна компетентність учителя. / А.Є. Радченко. –Х. : Вид.група "Основа",2006. -126 с.

 

4.     Савченко О.Я. «Уміння витися як ключова компетентність загальної освіти». Під ред.В. Овчарук, К.КІС,2005

 

5.     Гузик Н. Десять ключових компетентностей, які обслуговують особистість та її природний талант: реалізація в умовах шкільного навчання – Київ, 2016 – 146 с. 5.

 

 

 

Засідання III

 

Підвищення рівня навчальної мотивації учнів – основа формування ключових та предметних компетентностей школярів

 

Теоретина частина

 

1.     Компетентнісний підхід як стратегія оновлення шкільної природничої освіти і основа компетентнісно-орієнтованих технологій навчання природничих дисциплін. Інформація - Рудьо О.В.

 

2.     Мотивація – ключ до пізнання. Види мотивації. Повідомленн – Дубровик Т.Ю.

 

3.     Методичні аспекти підвищення мотивації навчання та навчальних досягнень учнів. Інформація - Осніцька Н.О.

 

Практична частина

 

1.     Дискусія. Як учителю підвищити навчальну мотивацію учнів? Члени М.О.

 

2.     Круглий стіл. Мотивація діяльності учнів на уроці та створення умов для її розвитку. Члени М.О.

 

3.     Майстер-клас. Моделювання сучасного, цікавого, динамічного уроку (обговорення показових уроків вителів, що атестуються). Члени М.О.

 

4.     Аналіз роботи з обдарованими дітьми. Інформація – Рудьо О.В.

 

5.     Завдання на наступне засідання.

Література

 

1.     Канюк С.С . Психологія мотивації: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002 – С. 238-248

 

2.     Кириленко В. Порушення мотивації навчання як першопричина негативної поведінки // Психолог. — 2005. — №18, —С. 7—8.

 

3.     Зайченко М.В.: Пробудимо бажання вчитися. Пирятин, 2011 – 12 с.

 

4.     Гулеватий В. Л. Шляхи підвищення мотивації навчання. Вінниця, 2006.

 

5.     Алферов О. Д. Формування відповідального ставлення до навчання: Навч. посіб. — М., 1984

 

 

 

 

Засідання IV

 

Формування здоров'язберігаючої компетентності в ході викладання навчальних дисциплін та в позаурочній роботі

 

Теоретична частина

 

1.     Зміст і структура здоров'язбережувальної компетентності. Інформація – Карпець С.

 

2.     Проблеми формування здорового способу життя як пріоритет освіти. Повідомлення – Осніцька Н.О.

 

  3.Здоров´ язбережувальна компетентність в умовах реформування системи освіти  країни. Інформація – Рудьо О.В.

 

Практична частина

 

1.Круглий стіл. Сучасна школа – школа здоров´я. Члени М.О.

 

2. Реалізація здоров´ язбережувльних компетенцій учнівської молоді в умовах загальноосвітнього начального закладу.  Презентація – Рудьо О.В.

 

3.Інформування:

 

  - про порядок закінчення навчального року;

 

  - організація та проведення ЗНО та ДПА з предметів;

 

  - про виконання навчальних програм .                                             Рудьо О.В.

 

4. Аналіз роботи М.О. протягом навчального 2018-1019 н.р., підсумки атестації вчителів кафедри. Рудьо О.В.

 

5. Панорама методичних перспектив. Пропозиції щодо планування та форм роботи ШМО на 2019-2020 н.р. Члени М.О.

 

Література

 

1.      Бойченко Т.В. Валеологія – мистецтво бути здоровим /Т.Бойченко // Здоров’я та фізична культура. - 2005. - №2. - С. 1-4.

 

2.      1. Андрющенко Т. К Формування здоров’язбережувальної компетентності як соціально-педагогічна проблема / Андрющенко Т. К. // Науковий вісник Волинськогонаціонального університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 7. – С. 123-127

 

3.      Бойченко Т. Є. Здоров’язбережувальна компетентність як ключова в освіті України

 

4.      / Бойченко Т. Є. // Основи здоров’я і фізична культура. – 2008. – № 11 – 12. – С. 6 – 7.

 

5.      Загородній В. В. Сучасні проблеми здоров’я дитячого населення шкільного віку та шляхи її вирішення / Загородній В. В. // Вісник Чернігівського національногопедагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип 129. Том 3. Серія : Педагогічні науки : Збірник. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – С. 141–144

 

6.      Концепція Нової української школи. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/ konczepcziya.pdf

 

 

 

 

НВК №26 © 2022