^Нагору

398737
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
За весь час
77
246
534
398737

Ваш IP: 34.204.173.36
Сьогодні: 20-11-2019

Банери

Науково-методична тема шкільного методичного об’єднання учителів світової літератури, історії, музики, художньої культури:

«Формування компетентної особистості шляхом творчого підходу до організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах»

 

Склад ШМО:

 

1. Мухомеджанова С.О.

 2. Рижко О.С.

 3. Григорук О.М.

 4. Патракова Л.В.

 5. Давидюк О.О.

 

 

 

Кредо педагогічної діяльності:

 

                                                                   Лише той Учитель, 

                                                   Хто живе так, як навчає.

Г.С. Сковорода

                                              

 

 

Формула успіху:

Професійна, творча, компетентна адміністрація

«плюс»

ініціативний, енергійний, працелюбний колектив однодумців

«помножений»

на впровадження наукового педагогічного досвіду,

особистісно орієнтований підхід до кожного учня,

власні здобутки, відкриття перемоги

«плюс»

відкрите учительське серце

«поділене»

на учнів

«мінус» 

одноманітність, сірість, байдужість

 

wmo1

wmo2

 

Засідання №1

29 серпня 2018 року

Оволодіння сучасною методикою викладання зарубіжної літератури, історії, предметів художньо-естетичного циклу. Затвердження плану МО.

1.Аналіз роботи протягом 2017-2018 навчального року, обговорення результатів підсумкової державної атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Мухомеджанова С.О.

Григорук О.М.

2.Перспективи розвитку гуманітарної освіти в контексті Концепції «Нової української школи» та викладання зарубіжної літератури, історії , мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах у 2017–2018 н. р., аналіз внесених змін до програм.

                                                                                                              Рижко О. С.

Вчителі МО

3.Обговорення проблемної теми, над якою буде працювати школа у 2017-2022 роках, зокрема науково-методичні проблеми на 2018-2019 н.р.

Всі вчителі

4.Визначення завдань на наступний навчальний рік, обговорення та затвердження плану роботи шкільного МО.

Всі вчителі

5.Планування позакласних шкільних та міських заходів з предметів (за окремим планом)

Всі вчителі

6.Обговорення навчальних програм для 10-11 класів (із зарубіжної літератури) за новим Державним стандартом.

Рижко О.С.

7.Інформаційний виступ бібліотекаря про наявність підручників, художньої та методичної літератури з предметів (нові надходження).

Майднович С.Р.

8.Огляд методичних часописів «Всесвітня література», «Зарубіжна література», «Всесвітня література і культура», «Історія в школах України», «Український історичний журнал» та ін. джерел.

Рижко О.С.

Патракова Л.В.

Давидюк О.О.

Практична частина

Форма проведення. Творча лабораторія

1.Обговорення в загальному колі. Ознайомлення з нормативними документами.

1.1Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

1.2 Наказ МОН України №518 від 08.05.2015 «Про зміну назви предмета «Світова література» на «Зарубіжна література».

1.3 Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти. Лист МОН № 1/9-503 від 20.08.18 року

1.4 Методичні рекомендації Рівненського ОІППО на http://book.rosvita.rv.ua

2.Методичне моделювання. Спільне укладання календарних планів.

Пропозиції та рекомендації вчителів щодо подальшої роботи кафедри та завдання на наступне засідання згідно з планом МО.

3.Завдання на наступне засідання згідно плану.

 

 

 

 

Засідання №2

27 листопада 2018 року

 

Формування емоційно-ціннісного ставлення до всього, що оточує, залучення учнів до діалогу культур.

 

Форма проведення. Науково-практичний семінар

 

Теоретична частина

 

1.Формування системи життєвих цінностей особистості як цілісне становлення гуманістичного світогляду у процесі взаємодії учня і вчителя.

 

Мухомеджанова С.О (доповідь)

 

2.Інтеграція особистості дитини в систему соціальних відносин на рівнях шкільного і дорослого життя.

 

Рижко О.С. (співдоповідь)

 

3.Розвиток системи цінностей і якостей особистості через її власні ставлення.

 

·        Ціннісне ставлення особистості до держави, історичних та духовних надбань суспільства.

 

                             Григорук О.М.

 

·        Емоційно-ціннісне ставлення до людей, родини, сімї як прояв моральних чеснот.

 

Новосад О.Є.

 

·        Ціннісне ставлення особистості до себе як формування інформаційної компетентності та засад толерантності.

 

                         Патракова Л.В.

 

·        Усвідомлення цінностей функцій і значення природи як гармонійного поєднання життя людини і довкілля.

 

                                                   Дзюбак В.В.

 

·        Емоційно-ціннісна взаємодія людини та мистецтва на уроках музики і художньої культури.

 

Давидюк О.О.

 

4. Обмін думками. Роль учителя як носія культуротворчої та життєствердної місії.

 

Всі вчителі.

 

Практична частина

Форма проведення. Круглий стіл.

 

1. Ділова гра. «Моделювання сучасного інтегрованого уроку з історії, зарубіжної літератури, музики «Мистецтво як культурна спадщина та надбання українського народу».

 

2.Психологічний тренінг для вчителів «Моє емоційно-ціннісне ставлення до різних аспектів життя»    

 

                                                                  Психолог школи, вчителі МО

 

3. Уроки - покази. Клас,тема,самоаналіз . Екпертиза методів, прийомів емоційно-ціннісних аспектів уроку.                                                          

 

                                         Всі вчителі МО

 

4.Підготовка до педагогічної ради у грудні 2018 р. «Прояв професіоналізму вчителя як системи ціннісно-цільових домінант у креативній модифікації творчого освітньо-виховного середовища».        

 

                   Всі вчителі МО

 

5. Повідомлення слухачів курсів РОІППО.

 

                             Патракова Л.В.

 

                               Новосад О.Є.

 

6. Завдання на наступне засідання згідно плану.

 

 

Засідання №3

25 березня 2019 року

Інтелектуально-творчий потенціал, професіоналізм вчителя, підвищення його психологічної компетентності – джерело саморозвитку школи

 

Форма проведення. Ярмарок педагогічних ідей.

Теоретична частина

1.Особистість педагога – складова частина педмайстерності, найважливіші взаємопов’язані компоненти індивідуальності вчителя.

                     Патракова Л.В. (доповідь)

2.Вимоги до особистості та діяльності педагогів у сучасній школі.

           Рижко О.С.(співдоповідь)

3.Потреба і здатність педагога в особистісно-професійному саморозвитку.

Григорук О.М.(співдоповідь)

4.Педагогічна доброта як професійна реалізація вчителя, здатність вибудовувати стосунки з вихованцями.

       Давидюк О.О.(повідомлення)

5.Творча активність учнів – одна з найважливіших характеристик педагогічної праці.

                       Дзюбак В.В. (підсумок)

6.Підготовка до педради «Самоосвіта – основний шлях здобування психолого-педагогічних і наукових знань, одна із основ складових удосконалення майстерності вчителя».

Всі вчителі (обговорення)

                              

                          

Практична частина

Форма проведенняВернісаж педагогічних сюжетів.

     1.     .Аукціон ідей. Проблемні ситуації, ситуації вибору,проблемні завдання як основні прийоми формування конкурентноздатної особистості.

                                                                                     Всі вчителі МО

  2.     Ділова гра. Вироблення системи креативних вправ як засобу підвищення педмайстерності та психологічної компетентності розвитку ціннісних орієнтацій особистостей.

           Створення моделі творчого процесу вчителя

                                                           Всі вчителі МО

3. Завдання на наступне засідання згідно плану.

                                

Література

1.Відкритий урок, Артемова Ю. Рівний доступ до якісної освіти.-К.: Плеяда.-2006.-С.21-27

2.Відкритий урок. Якиманська І., Якуніна О. Планування на технологія особистісно зорієнтованого уроку.-К.: Плеяда.-2006.-С.17-22

3.Пєхота О.М. Професійна індивідуальність вчителя//Педагогіка і психологія//Вісник Академіі педагогічних наук України.-1999.-№5.-С.106

4.Сафарян Світлана. Творчість можна не тільки розвивати, а й навчатися їй//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2008.-№2.-С.12-15

 

 

 

Засідання №4

18 травня 2019 року

Традиційні і нетрадиційні форми контролю знань учнів як підсумкове діагностування рівня осмислення і засвоєння блоку інформації

 

Форма проведення. Інтерактивна бесіда.

Теоретична частина

1.Різноманітні форми проведення контрольних робіт. Методичні рекомендації.

               Патракова Л.В. (доповідь)

2.Мета і завдання нестандартних уроків тематичного оцінювання з предметів.

Мухомеджанова С.О. (співдоповідь)

3.Нетрадиційний урок: різновид тематичного оцінювання, можливість активізувати навчальну діяльність учнів.

   Рижко О.С. (повідомлення)

4.Метод проектів як одна із форм контролю знань учнів на уроках історії і правознавства.

         Григорук О.М. (повідомлення)

5.Форми контролю на уроках музики та мистецтва.

                                                                    Давидюк О.О. (повідомлення)

5.Підсумки роботи МО за період 2018-2019 навчального року.

                           Всі вчителі

Практична частина

Форма проведення.Творча лабораторія

 1.Ділова гра .Мої педагогічні перемоги та поразки.

                                                                                  Всі вчителі МО

 2.Анкетування з метою діагностики методичних труднощів.

                                                                                                  Рижко О.С.

 3.Тести для самоперевірки з теми «Новітні технології навчання».

                                                                                          Мухомеджанова С.О.

 4.Вироблення методичних рекомендацій за результатами тестування.

                                                                                               Всі вчителі МО

Література

1.Клименко Ж.В. Тестування як складова оцінювання знань та умінь учнів з літератури//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2003.-№1.с.30-33

2.Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М.Освітні технології.Навч.-метод.посібник.-К.: А.С.К.,2004.-с.256

3.Національна бібліотека ім.Вернадського – http//www.nbuv.gov.ua/.

4.Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5-11 класах. Лист Міністерства//Всесвітня література.-2009.-№7

5.Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2001.-№1.-с.4; 2005.-№9.-с.42-45; 2006.-№9.-с53

 

 

ПРОТОКОЛИ

 

Протокол №1 засідання методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури, історії, предметів художньо-естетичного циклу від 28 серпня 2018 року переглянути

 

 

 

 

Протокол №засідання методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури, історії, предметів художньо-естетичного циклу від 27 листопада 2018 року переглянути

 

 

НВК №26 © 2019