^Нагору

798940
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
За весь час
58
168
634
798940

Ваш IP: 3.239.6.58
Сьогодні: 23-03-2023

Банери

Візитка

методичного об’єднання учителів

зарубіжної літератури, історії, мистецтва

 

Кредо педагогічноїдіяльності:

                                                                   Лише той Учитель,

                                                                   Хто живе так, як як навчає.

                                                                                                     Г.С. Сковорода

 

Формула успіху методичного об’єднання:

Професійна, творча, компетентна адміністрація

«плюс»

ініціативний, енергійний, працелюбний колектив

однодумців

«помножений»

на впровадження наукового педагогічного досвіду,

особистісно орієнтованийпідхід до кожного учня,

власні здобутки, відкриття перемоги

«плюс»

відкрите учительське серце

«поділене»

на учнів

«мінус»

одноманітність, сірість, байдужість.

 

Керівник методичного об′єднання: Рижко Олена Сергївна

 

Члени МО:

1. Мухомеджанова Світлана Олександрівна

2. Григорук Олександр Михайлович

3. Патракова Людмила Василівна

4. Давидюк Олена Олександрівна

5. Дзюбак Валентина Ваилівна

6. Новосад Оксана Євгенівна

                                            

                                             Альфою та омегою нашої дидактики

                                           нехай буде пошук відкриття засобу, коли

                                             ті, хто учить, менше б навчали, а учні б

                                             більше училися.

                                                                          Ян Амос Коменський

              

Пріоритетні завдання методичного об’єднання на 2019-2020 навчальний рік

1.  Цілі компетентної освіти і шляхи їх формування на уроках зарубіжної літератури, історії , мистецтва.

2.  Суб’єкт – суб’єктна взаємодія учасників освітнього процесу.

3.  Використання можливостей ІКТ в освітньому процесі .

4.  Типологія і структура сучасного уроку ( за Пометун та особистісно зорієнтований урок).

5.  Формувальне оцінювання як засіб вимірювання компетентності.

6.  Професійне зростання педагога.

7. Виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів.

8.  Проведення учнівських олімпіад, конкурсів.

9.  Сприяти творчому розвитку учнів, становлення їх особистості.

10. Продовжити роботу над проблемною темою НВК

11. Продовжити роботу над проблемною темою ШМО

 

 

Засідання №1

29 серпня 2019 року

Тема: План засідання методичного об’єднання

Оволодіння сучасною методикою викладання зарубіжної літератури, історії, предметів художньо-естетичного циклу.

Затвердження плану МО.

ПРАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ.

Тренінг: «Стратегія особистісного і професійного вдосконалення»

 

 

Засідання №2

26 листопада 2019 року

Тема: Сучасний урок у контексті компетентісно – спрямованої освіти.

Генерування ідей «Моделювання сучасного компетентнісного уроку»              (робота в групах)

1.Модуль вступного повторення.Методи. Прийоми. Форми навчання.

2.Модуль вивчення нового матеріалу.Методи. Прийоми. Форми навчання.

3.Модуль практики,спостереження і діагностики. Методи. Прийоми. Форми навчання.

4.Модуль психологічного супроводу. Методи. Прийоми. Форми навчання.

5.Модуль узагальнення і систематизації, рефлексії. Методи. Прийоми. Форми навчання.

Теоретичний блок

ЕТАПИ (МОДУЛІ) КОНСТРУЮВАННЯ ПЕДАГОГОМ УРОКУ З ТОЧКИ ЗОРУ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

МОДУЛЬ ВСТУПНОГО ПОВТОРЕННЯ

Мета:

— Визначити рівень попередньої підготовленості учнів, що стосується теми.

— Актуалізувати знання, що потрібні для введення нового матеріалу.

— Активізувати мислення учнів.

Методи: фронтальна бесіда, усне опитування, робота зі схемами, рисунками, метод прогнозування, робота з текстом підручника, з текстом твору, історичним документом, самоперевірка за зразком тощо.

Прийоми: «Інтрига», «Дивуй!», «Фантастична добавка», «Відстрочена загадка», заповнення кросвордів, «Альтернатива», «Світлофор», «Мозковий штурм», «Асоціація», «Зайве слово», «Назви відповідь», «Пошук загального», «Групування слів», «Лото», «Зашифровки», «Незакінчені речення» тощо.

Форми навчання: індивідуальні, парні, групові, фронтальні.

Засоби: диктанти, тести, ТЗН, навчальні та наочні посібники, підручник, таблиці, моделі тощо.

МОДУЛЬ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Мета:

— Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї.

— Забезпечити якість вивчення нового матеріалу.

— Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати,конспектувати, порівнювати, зіставляти.

— Забезпечити диференційований підхід.

— Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями.

Формувати групи компетентностей: соціально-трудову,інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Методи: пояснення, коментоване читання тексту підручника, проблемна лекція, семінар-практикум, фронтальна бесіда, дискусія, робота з книгою, посібниками, схемами, таблицями, рисунками, моделями, демонстрація презентацій.

Прийоми: «Асоціації», «Мозкова атака», створення проблемної ситуації, використання яскравих афоризмів, порівнянь, образів, «Знаємо — бажаємо дізнатися — дізналися», «Моделі, що ожили», «Снігова грудка», «Ажурна пилка», «Акваріум», «Броунівський рух», «Два-чотири — всі разом»,«Навчаючи — учусь», «Павучки», «Місткий кошик» тощо.

Форми навчання: парна, групова, індивідуальна, колективна, фронтальна.

Засоби: ТЗН, підручники, посібники, довідники, Іnternet, інформаційні таблички, роздавальний матеріал, таблиці, моделі тощо.            

МОДУЛЬ ПРАКТИКИ

Мета:

— Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок.

- Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети.

— Забезпечити ситуацію вибору.

— Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію.

- Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Методи: практичні роботи, розв’язування завдань за зразком, метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації.

Прийоми: «Асоціативний ряд», «Синтез думок», «Альтернатива», «Коментування», «Навчаючи – учусь», «Карусель», «Поєдинок», «Інтелектуальний тир», змагання тощо.

Форми навчання: парна, групова, індивідуальна, колективна, фронтальна.

Засоби: ТЗН, математичні диктанти, тести, навчальні та наочні посібники, роздавальний матеріал, схеми тощо.

МОДУЛЬ СПОСТЕРЕЖЕННЯ І ДІАГНОСТИКИ

Мета:

— Організувати і підтримати безперервний зворотний зв’язок.

— Одержати своєчасну інформацію про успішність просування у навчанні всіх учнів.

— Спостерігати за процессом засвоєння та застосування знань, умінь і навичок.

— Здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів.

Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, загальнокультурну.

Методи: спостереження, дискусія, створення проблемної ситуації тощо.

Прийоми: «Світлофор настрою», «Зворотний зв'язок», «Релаксаційні вправи», рефлексія тощо.

Форми навчання: індивідуальна, парна, фронтальна, колективна.

Засоби: ТЗН, завдання для моніторингу рівня знань, навчальні та наочні посібники тощо.

МОДУЛЬ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Мета:

— Удосконалити, узагальнити, систематизувати знання, вміння та навички.

— Розвивати самостійність та творче мислення.

— Формувати вміння самостійно засвоювати окремі питання навчального матеріалу.

Формувати групи компетентностей: інформаційну, уміння вчитися, соціальнотрудову.

Методи: виконання вправ, письмових і графічних робіт, підготовка рефератів, доповідей, самоперевірка, індивідуальне опитування, фронтальна бесіда, робота з підручником, довідниками, додатковою літературою, використання Іnternet тощо. (Залучення консультантів, якість виконання д/з за допомогою звірки зі зразками, усний коментар, самостійна робота, що аналогічна до домашньої).

Прийоми: «Інтелектуальна розминка», «Одне завдання на двох», «Вірю – не вірю», «Так – ні», «Знайди помилку», «Вибери сам», «Ярмарок – подорож», «Заздалегідь», «Творче завдання», бліцопитування ланцюжком, тощо.

Форми навчання: індивідуальна, парна, групова.

Засоби: навчальні та наочні посібники, довідкова література, Іnternet, інформаційні таблички тощо.      

МОДУЛЬ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

Мета:

— Узагальнити і систематизувати знання, уміння і навички.

— Установити загальні зв’язки в матеріалі, що дозволяє побачити учням тему (розділ) в цілому.

— Формувати потребу до постійної самоосвіти, продуктивної творчої діяльності.

Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, загальнокультурну.

Методи: порівняння, узагальнення, усна розповідь, бесіда, вступні, оглядові,пошукові семінари, дебати, конференції тощо.

Прийоми: «Письмовий звіт», «Шпаргалка», «Пошта», «Перепишу параграф по-своєму», «Я – педагог», «Інтелектуальне лото», «Ділова гра», «Аукціон ідей», «Творча робота», «Учені та їхні відкриття», «Фантастичні фігури» тощо.

Форми навчання: індивідуальна, парна, фронтальна, колективна.

Засоби: ТЗН, навчальні та наочні посібники, інформаційні картки, тести тощо.

МОДУЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

Мета:

— Врахувати психофізіологічні особливості учнів.

--- Розвивати пізнавальні процеси (пам'ять, увагу, сприймання, мислення, мовлення, уяву тощо) та математичні здібності учнів.

- Формувати пізнавальний інтерес.

— Створити позитивно-емоційний настрій і психологічно комфортні умови.

— Сприяти позитивному відношенню учнів до навчання.

Методи: інтерактивні, ігрові, релаксаційні тощо.

Прийоми: «Світлофор настрою», «Навіювання», «Відстрочена відгадка», «Бліц-опитування», «Релаксаційні вправи», «Зворотний зв'язок» тощо.

Форми навчання: індивідуальні, парні, групові, фронтальні, колективні.

Засоби: ТЗН, інформаційні таблички тощо.

                            

Засідання №3

04 лютого 2020року

Тема: Розвиток у учнів життєвих компетентностей на основі життєвих цінностей і якостей особистоситі.

                              

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ.

1) Методичний тренінг на тему:  

   «Ігрові форми навчання сприяють використанню різних способів мотивації.».

2)   Круглий стіл. Дидактичні можливості інтелектуальних ігор урозвитоку у учнів життєвих компетентностей на основі життєвих цінностей і якостей особистоситі.

Теоретичний блок

Ігрові форми навчання на уроках та в позаурочний час сприяють використанню різних способів мотивації.

1. Мотиви спілкування:

- учні, спільно вирішуючи завдання, беручи участь у грі, учаться спілкуватися, ураховувати думку товаришів;

- спільні емоційні переживання під час гри сприяють зміцненню міжособистісних відносин.

2. Моральні мотиви:

- у грі кожен учень має виявити себе, свої знання, уміння, свій характер, вольові якості, своє ставлення до діяльності, до людей.

3. Пізнавальні мотиви:

- кожна гра має близький результат (закінчення гри), стимулює учня до досягнення мети (перемоги) й усвідомлення шляху досягнення мети (треба знати більше інших);

- у грі команди чи окремі учні споконвічно рівні (немає відмінників і трієчників, є гравці). Результат залежить від самого гравця, рівня його підготовленості, здатностей, витримки, умінь, характеру;

- знеособлений процес навчання у грі здобуває особистісне значення. Учні приміряють соціальні маски, поринають в специфічну обстановку;

- ситуація успіху створює сприятливе емоційне тло для розвитку пізнавального інтересу. Невдача сприймається не як особиста поразка, а як поразка у грі й стимулює пізнавальну діяльність (реванш);

- змагальність - невід'ємна частина гри - притягальна для дітей;

- у грі завжди є якесь таїнство - неотримана відповідь, що активізує розумову діяльність учня, штовхає на пошук відповіді;

- думка шукає вихід, вона спрямована на рішення пізнавальних завдань.

У загальній класифікації ігрової діяльності інтелектуальні ігри належать до ігор із готовими правилами.

Головне в них — пізнавально-розумовий зміст.

Мотив в інтелектуальних іграх полягає в їхньому змісті, особливо в інтелектуальних емоціях, ігровому мікрокліматі, який спонукає до появи інтелектуальних почуттів: подиву, сумніву, допитливості, упевненості у своїх силах тощо.

Мета інтелектуальних ігор — розумове самоутвердження, тому вони можуть бути як індивідуальними, так і колективними.

Результатом таких ігор є задоволення від розумового зусилля, подолання труднощів інтелектуального характеру або невдоволення досягнутим.

Отже, особливості мотивації, мети, ігрових дій та результату інтелектуальних ігор дають підставу цілеспрямовано використовувати їх у процесі вивчення зарубіжної літератури, історії, мистецтва з метою формування в учнів інтересу до предмета, активізації розумової діяльності, виявлення рівня сформованості знань та умінь, використання набутих знань у нестандартних ситуаціях.

Інтелектуальні ігри-змагання (конкурси та вікторини) на зразок телевізійних інтелект-шоу

Серед широкого спектра інтелектуальних літературних ігор особливе місце займають конкурси та вікторини на зразок телевізійних інтелект-шоу «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг», «КВК», «Щасливий випадок», «Розумники і розумниці», «О, щасливчик!», «Щасливий випадок» тощо.

Як правило, такі ігри проводяться на уроці узагальнення знань (з теми, в кінці першого семестру, в кінці навчального року) або у позакласній роботі.

Конфуцій сказав: «Учитель та учень ростуть разом». А ігрові технології дозволяють рости як учням, так і вчителеві.

 

Засідання №4

05 травня 2020 року

Тема: Традиційні і нетрадиційні форми контролю знань учнів як підсумкове діагностування рівня осмислення і засвоєння блоку інформації

                       Форма проведення. Інтерактивна бесіда.

1.    Робота членів ШМО за діагностичними картами.

2.    Різноманітні форми проведення контрольних робіт. Методичні рекомендації.

3.    Мета і завдання нестандартних уроків тематичного оцінювання з предметів.

4.    Нетрадиційний урок: різновид тематичного оцінювання, можливість активізувати навчальну діяльність учнів.

5.    Метод проектів як одна із форм контролю знань учнів на уроках історії і правознавства.

6.    Форми контролю на уроках музики та мистецтва.

НВК №26 © 2022