^Нагору

798958
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
За весь час
76
168
652
798958

Ваш IP: 3.239.6.58
Сьогодні: 23-03-2023

Банери

Науково-методична тема шкільного методичного об’єднання учителів початкових класів:

«Формування ключових компетентностей у молодших школярів»

 

 

Учителі початкових класів

 

№ п/п

Прізвище, ім’я по батькові учителя

Посада

Категорія звання

Науково-методична проблемна тема

 1.

Харковець

Тетяна Дмитрівна

Заступник директора

з навчально – виховної роботи в початковій школі,

учитель початкових класів

Вища категорія, «учитель-методист»

Проблемна тема

Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних та здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховному процесі

 2.

Миргородська

Лариса Анатоліївна

Керівникшкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів,

учитель початкових класів

Вища категорія, «учитель-методист»

Проблемна тема

Розвиток компетентної особистості через інтерактивні та здоров’язбережувальні технології

 3.

Панасюк

Валентина Вікторівна

Учитель початкових класів

Вища категорія, «учитель-методист»

Проблемна тема

Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів.

4. 

Гаприндашвілі

Тетяна Борисівна

Учитель початкових класів

Вища категорія, «учитель-методист»

Проблемна тема

Формування ключових компетентностей шляхом створення і використання мультимедійних презентацій у початковій школі.

 5.

Киричук

Наталія Дмитрівна

Учитель початкових класів

Вища категорія, «учитель-методист»

Проблемна тема

Формування ключових життєвих компетентностей учнів початкових класів шляхом використання інноваційних технологій.

 6.

Колоїз

Надія Григорівна

Учитель початкових класів

Вища категорія, «учитель-методист»

Проблемна тема

Використання сучасних методів навчання для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках в умовах компетентнісно зорієнтованого навчання

 7.

Поплавська

Оксана Олексіївна

Учитель початкових класів

Вища категорія, «учитель-методист»

Проблемна тема

Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження новітніх технологій в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти.

 8.

Данилюк

Марія Миколаївна

Учитель початкових класів

Вища категорія, «старший вчитель»

Проблемна тема

Формування читацької компетентності молодших школярів.

9. 

Тростюк 

Валентина Євстахіївна

Учитель початкових класів

Вища категорія, «старший вчитель», відмінник освіти

Проблемна тема

Нестандартні форми роботи на уроках як засіб формування комунікативної компетентності учнів початкової школи.

 10.

Садовник

Тетяна Анатоліївна

Учитель початкових класів

Вища категорія, «старший вчитель

Проблемна тема

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики як умова компетентнісного підходу до навчання.

 11.

Дзюбрина

Марія Антонівна

Учитель початкових класів

Вища категорія, «старший вчитель»

Проблемна тема

Формування компетентної особистості шляхом використання інтегрованих методів у навчанні молодших школярів.

 12.

Остапчук

Лідія Борисівна

Учитель початкових класів

Вища категорія, «старший вчитель»

Проблемна тема

Компетентнісний підхід у вивченні української мови в початкових класах.

 13.

Пейко

Ірина Аркадіївна

Учитель початкових класів

Вища категорія, «старший вчитель»

Проблемна тема

Активізація розумової діяльності учнів початкових класів в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти.

 14.

Захарчук

Лариса Володимирівна

Учитель початкових класів, учитель інформатики

Вища категорія, «старший вчитель»

Проблемна тема

Розвиток інформаційних компетентностей молодших школярів.

 15.

Павлюк

Віта Юріївна

Учитель початкових класів

Спеціаліст ІІ категорії

Проблемна тема

Формування життєвої компетентності через інтерактивне навчання

 16.

Павлюк

Олена Олегівна

Учитель початкових класів

Спеціаліст ІІ категорії

Проблемна тема

Використання інноваційних технологій для формування ключових компетентностей учнів

 17.

Сидорчук

Тетяна Леонідівна

Учитель початкових класів

Спеціаліст І категорії

Проблемна тема

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів як один із аспектів реалізації компетентнісно-орієнтованого підходу.

 18.

Яковець

Наталія Іванівна

Учитель початкових класів

Спеціаліст ІІ категорії

Декретна відпустка по догляду за дитиною

 19.

Кузьмич 

Антоніна

Олександрівна

Учитель початкових класів

Спеціаліст ІІ категорії

Декретна відпустка по догляду за дитиною

 20.

Сидорчук

Ольга Леонідівна

Учитель початкових класів

Спеціаліст

Проблемна тема

Формування життєвих компетентностей на уроках математики через використання елементів диференційованого навчання.

 21.

Дмитрук

Анастасія Ярославівна

Учитель початкових класів

Спеціаліст

Проблемна тема

Компетентнісний підхід до організації навчальної та ігрової діяльності молодших школярів в умовах модернізації освіти

 22.

Троневич

Катерина Валеріївна

Учитель початкових класів

Спеціаліст

Проблемна тема

Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови.

 23.

Люшина

Олена Павлівна

Учитель початкових класів

Спеціаліст

Декретна відпустка по догляду за дитиною

 24.

Борушевська

Оксана Миколаївна

Вихователь групи продовженого дня

Вища категорія

Проблемна тема

Застосування ігор як засобу формування предметних компетентностей молодших школярів.

 25.

Єфрємова

Ірина Миколаївна

Вихователь групи продовженого дня

Спеціаліст

Проблемна тема

Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів через інноваційні підходи до особистісно орієнтованого навчання.

 26.

Кобець

Тетяна

Олександрівна

Вихователь групи продовженого дня

---------

Проблемна тема

Формування у молодших школярів ключових компетентностей в ГПД

 

 

 

Атестація педагогічних працівників 2022-2023 н.р.

 

Портфоліо вчителя початкових класів Рівненського ліцею № 26 Дзюбриної Марії Антонівни переглянути

 

 

Портфоліо вчителя початкових класів Рівненського ліцею № 26 Павлюк Віти Юріївни переглянути

 

 

Портфоліо вчителя початкових класів Рівненського ліцею № 26 Денищич Вікторії Вадимівни переглянути

 

Портфоліо вчителя початкових класів Рівненського ліцею № 26 Захарчук Лариси Володимирівни переглянути

 

 

 

 

 

 

 

Девіз методичного об’єднання:«Навчання повинно бути цікавим»

 

Професійне кредо за яким живе та працює методичне обєднання:

 

«Учитель не той, хто вчить,

 

а той у кого вчаться»

 

Завдання методичного об’єднання

 

вчителів початкових класів

 

1. Будувати роботу МО згідно з Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Законом України «Про освіту», Законом «Про мови в Україні», Концепцією загальної середньої освіти, Державною програмою «Вчитель», Державними стандартами базової і повної середньої освіти, концепцією державної мовної політики в Україні та методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо викладання в початковій школі  у 2018/2019 навчальному році.

 

2. Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в організації роботи членів МО.

 

3.  Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

 

4. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його      повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.

 

5. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.

 

6. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.

 

7. З метою вдосконалення розвивального середовища роботу МО спрямувати на формування в учнів ключових компетентностей, які передбачають їх особистісно–соціальний та інтелектуальний розвиток.

 

8. Систематично працювати з обдарованими і здібними учнями, залучати їх до участі в різноманітних конкурсах учнівської творчості, олімпіадах,    конкурсах.

 

9.  Розвиток в учнів самостійного критичного та креативного мислення, навичок інтерактивного здобування знань.

 

 

Організація самоосвітньої роботи вчителів

 

Якщо ви маєте вогонь знання,

 

дайте іншим запалити від нього світильники.

 

                                                   Томас Фуллер      

 

      Самоосвіта педагога - це свідома робота над удосконаленням своєї особистості як професіонала, адаптація своїх індивідуально-неповторних особливостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності і безперервне удосконалення якостей своєї особистості.

 

         Самоосвіта - це свідомий рух

 

           від:   Я - реального (визначити свої сильні і слабкі сторони)

 

                  Я - ретроспективного (яким я був у минулому)

 

           до:   Я - ідеального (відповідність сучасним вимогам)

 

                  Я - рефлексійного (самоусвідомлення свого самовдосконалення)

 

                             Завдання самоосвітньої роботи:

 

     - вивчати і впроваджувати нові педагогічні технології, форми, методи і прийоми навчання;

 

     - відвідувати урокі колег і брати участь в обміні досвідом;

 

     - періодично проводити самоаналіз власної професійної діяльності;

 

     - удосконалювати свої знання в галузі класичної і сучасної психології та педагогіки;

 

     - систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного і культурного життя;

 

     - підвищувати рівень своєї ерудиції, правової та загальної культури

 

 

Робота з молодими спеціалістами

 

та новими вчителями

 

                                                               Треба багато вчитися,  

 

                                                      щоб знати хоч трохи.     (Монтеск'є)

 

1.     Ознайомитися з наказом про наставників для нових вчителів. (вересень)

 

2.     Вивчити запити нових вчителів. (вересень)

 

3.     Надавати необхідну методичну допомогу та підтримку новим вчителям; консультувати щодо правильного оформлення шкільної документації. (протягом навчального року)

 

4.     Взаємо відвідування уроків і позакласних заходів, їх обговорення(протягом року).

 

5.     Складання рекомендацій щодо самоосвіти. (жовтень)

 

6.     Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок інших вчителів. (протягом року)

 

7.     Залучення нових вчителів до методичної, громадської та інших видів роботи в школи. (протягом навчального року)

 

8.     Допомога у роботі з "важкими" дітьми та сімями. (протягом року)

 

9.     Проаналізувати роботу нових вчителів. (травень)

 

 

Робота з обдарованими та здібними учнями

 

У кожній людині - сонце.

 

Тільки дайте йому світити.

 

                                               Сократ

 

1.     Продовжити цілеспрямовану роботу з виховання у учнів свідомого, відповідального ставлення до навчання, формування навичок самоосвіти, пізнавальної, інформаційної компетентності, підвищення якості знань відповідно їх потенціалу. З цією метою активно впроваджувати диференційований підхід та сучасні ефективні технології навчання.

 

2.     Оновити шкільний інформаційно-ресурсний банк даних «Обдарована дитина».

 

3.     Продовжити практику складання учнівських порт фоліо, індивідуально-розвиваючих програм здібних учнів, організувати активну індивідуальну роботу з їх реалізації протягом навчального року.

 

4.     Продовжити індивідуальну роботу з обдарованими та здібними учнями, дані яких внесено до банку даних, з підготовки їх участі у міських олімпіадах та інтелектуальних конкурсах, розвивати креативні здібності, створювати ситуацію успіху та умови до самореалізації дітей.

 

5.     Провести індивідуальну діагностичну роботу для вивчення інтересів та запитів учнів, залучити їх до активної участі у шкільному марафоні «Інтелект. Талант. Духовність.»

 

6.     Розпочати практику організації та проведення учнівських авторських виставок «Презентація таланту».

 

7.     Планувати та проводити шкільні позакласні заходи з метою створення умов для успішної самореалізації учнів.

 

8. Узагальнювати педагогічний досвід учителів, які працюють із обдарованими і здібними дітьми.

 

9. Підвищувати рівень компетентності педагогів і підготовка їх до роботи з обдарованими і здібними учнями.

 

 

Кількісний та якісний склад ШМО

 

вчителів початкової школи

 

 

 

         У роботі ШМО беруть участь - 23 вчителів

 

         З них мають:

 

      

 

vКваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 1 вихователь ГПД

 

(Єфремова І.М.)

 

vКваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 3 вчителів( Дмитрук А.Я., Сидорчук О.В., Троневич К.В.)

 

vКваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 2 вчителів

 

(Павлюк В. Ю., Павлюк О.О.)

 

vКваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 1 учитель

 

(Сидорчук Т.Л.)

 

v Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2 вчителів

 

(Дзюбрина М.А., Захарчук Л.В.)

 

v Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 вихова-

 

тель ГПД (Борушевська О.М.)

 

vКваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», звання «стар-ший вчитель» - 6 вчителів (Данилюк М.М., Дзюбрина М.А., Остап-

 

чук Л.Б., Садовник Т.А., Пейко І.А., Тростюк В.Є.)

 

vКваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», звання «вчитель-методист» - 7 вчителів (Киричук Н.Д., Гаприндашвілі Т.Б., Колоїз Н.Г., Поплавська О.О., Миргородська Л.А., Панасюк В.В., Харковець Т.Д.)

 

vПеребувають у декретній відпустці по догляду за дитиною - 3 вчителів

 

(Кузьмич А.О., Люшина О.П., Яковець Н.І.)

 

 

 

 

НВК №26 © 2022