^Нагору

798912
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
За весь час
30
168
606
798912

Ваш IP: 3.239.6.58
Сьогодні: 23-03-2023

Банери

Науково-методична тема шкільного методичного об’єднання учителів трудового навчання:

"Формування та розвиток ключових компетентностей школярів на уроках трудового навчання"

 

 

Untitled-1

 

Склад ШМО:

1.   Герасимчук М. Ф. – вчитель-методист, вища категорія

2.   Ніколайчук В.В. – старший вчитель, вища категорія

3.   Рабченюк О.Д. – вчитель-методист, вища категорія

 

 

Перед вчителями ставились наступні завдання:

 • Продовжувати роботу по вдосконаленню педагогічної майстерності вчителів.
 • Вивчати та впроваджувати в практику нові педагогічні технології, які сприяють всесторонньому розвитку особистості.
 • Активно впроваджувати нові методики викладання з метою розвитку пізнавального інтересу учнів і формуванню в них міцних установок моральної поведінки.
 • Формувати на уроках і під час позакласної роботи свідомого громадянина нашої держави, що має високі моральні якості.
 • Вдосконалювати роботу з обдарованими дітьми.
 • Продовжувати роботу над темами з самоосвіти.
 • Систематично проводити засідання методичного об’єднання з метою обговорення методичних проблем вчителів трудового навчання.

 

 

Наші досягнення

 

Герасимчук Михайло Феодосійович

 • 2009-2010н.р. – ІІ місце ІІ етапу олімпіади з технічної праці, переможець конкурсу «Методична скарбниця»
 • 2010-2011н.р. – ІІ місце конкурсу «Юний майстер», переможець конкурсу «Методична скарбниця»
 • 2011-2012н.р. – ІІ місце конкурсу «Юний майстер», ІІ місце ІІ етапу олімпіади з трудового навчання.
 • 2012 – 2013н.р. –ІІ місце конкурсу «Юний майстер»
 • 2014-2015н.р. – переможець конкурсу «Методична скарбниця»

 

Рабченюк Олена Дмитрівна

 • 2010-2011н.р. – ІІ місце ІІ етапу олімпіади з обслуговуючої праці, лауреат конкурсу «Методична скарбниця»
 • 2011-2012н.р. – ІІ місце конкурсу «Юна вишивальниця», лауреат конкурсу «Методична скарбниця»
 • 2012-2013рн.р. – ІІІ місце конкурсу «Юна майстриня»
 • 2013-2014н.р. – ІІІ місце конкурсу «Юна вишивальниця», переможець конкурсу «Методична скарбниця».
 • 2015-2016н.р. – ІІ місце конкурсу «Юна вишивальниця», лауреат конкурсу «Методична скарбниця».

 

Ніколайчук Валентина Володимирівна

2008-2009н.р. – ІІ місце конкурсу «Юний майстер»

2011-2012н.р. – лауреат конкурсу «Методична скарбниця»

2015-2016н.р. – ІІ місце міського, обласного конкурсу «Методична скарбниця»

 

 

 

Науково-методична проблема

 на 2017-2022 н.р.

 Компетентнісно спрямована освіта – інноваційна домінанта розвитку сучасної освіти

 

 

 Науково-методичні проблеми:

1. Компетентнісно спрямована освіта – шлях до перебудови з екстенсивної моделі предметно-зорієнтованого знання на інтенсивну модель формування життєвої компетентності.

2. Компетентнісний підхід як сучасна методологічна орієнтація у виховній діяльності.

 

 

Науково-методична тема ММО

 Створення інноваційного освітнього середовища учня як компетентної особистості під час впровадження методу проектів в навчальній діяльності

 

 

Науково-методична проблема на 2018-2019 н.р.

Підвищення рівня навчальної мотивації учня – основа формування ключових та предметних компетентностей школярів.

 

 

Засідання №1

 

Трудове навчання в системі формування загальноосвітніх знань, практичних вмінь та навичок. Новий державний стандарт освіти

 

Форма проведення: круглий стіл.

 

Дата проведення: 29.08.2018 р.

 

Час проведення: 10:00

 

Теоретична частина

 

1. Аналіз роботи ШМО за 2017-2018 н.р. та обговорення перспективного плану роботи МО на 2018-2019 н.р.  (Звіт- Ніколайчук В.В.)

 

2. Обговорення методичних рекомендацій МО України, РОІППО, міського управління освіти щодо вивчення трудового навчання та технологій впродовж 2018-2019 н.р.  (Інформація- Баганець Л.М.)

 

3. Обговорення правил з безпеки життєдіяльності в шкільних майстернях. Облік інструктажів та їх види.  (Інформація- Баганець Л.М.)

 

4. Інформаційний виступ бібліотекара про наявність методичної літератури з предмету (нові надходження).  (Інформація- Майданович С.Р.)

 

5. Обговорення науково-методичної проблеми, над якою буде працювати школа у 2017-2022 н.р., зокрема науково-методичної проблеми ШМО на 2018-2019 н.р.  (Виступи- вчителі МО)

 

Практична частина

 

1. Обговорення вимог до перевірки стану викладання трудового навчання та технологій.  (Інформація- Баганець Л.М.)

 

2. Ярмарка педагогічних ідей (консультпункт).  (Баганець Л.М., Ніколайчук В.В.)

 

3. Обговорення плану позакласних та позашкільних заходів на 2018-2019н.р.  (Члени МО)

 

4. Виробити критерії до складання календарних навчально-тематичних планів.  (Члени МО)

 

Завдання на наступне засідання:

 

1. В своїй роботі постійно керуватися планом роботи МО на 2018-2019н.р.  (впродовж року)

 

2. Опрацювати методичні рекомендації МО України та РОІППО щодо викладання предмету.  (кінець серпня)

 

3. Дотримуватись в майстернях техніки безпеки та вести чіткий облік всіх видів інструктажу.  (впродовж року)

 

4. Активізувати роботу з обдарованими дітьми, залучати їх до участі в олімпіадах та конкурсах з трудового навчання, технологій.

                                                                       (впродовж року)

 

5. Розпочати підготовку до педради відповідно до проблемної теми школи.  (вересень-листопад)

 

 

Література:

 

1. Інструктивно-методичний лист МО України та РОІППО про викладання трудового навчання впродовж 2018-2019 н.р.

2. Технології 10-11 класи. Навчальна програма. Затверджено наказом МОН України (лист від 22.02.2008 №122).

3. Трудове навчання 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена). Затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.

4. Трудове навчання в школі. Серпень 2018 рік.

5. Дятленко С.М. Трудове навчання. 5-9 класи: практичний посібник для вчителів/С.М. Дятленко, Р.М. Лещук, О.Ю. Медвідь; упоряд. С.М. Дятленко; за заг.ред. А.І. Терещука.- Харків: Вид-во «Ранок», 2017.

 

 

 

Засідання №2

 

Основні компетентності учнів загальноосвітньої школи: шляхи їх формування та розвитку

 

Дата проведення: 01.11.2018 рік.

 

Час проведення: 15:00

 

Теоретична частина

 

1. Компетентність як педагогічне явище: сутність, структура, функції.  (Повідомлення- Ніколайчук В.В.)

 

2. Шляхи формування компетентного учня:

 

а) застосування продуктивних методик для формування базових компетентностей;  (Інформація- Рабченюк О.Д.)

 

б) оцінювання сформованості основних груп компетентностей як засіб впливу на їх формування.  (Інформація- Герасимчук М.Ф.)            

 

3. Компетентнісна особистість – здатна до продуктивної діяльності. Модель випускника сучасної школи.  (Експрес-тести – члени МО)

 

Практична частина:

 

1. Круглий стіл. «Обговорення ключових компетентностей сучасного випускника згідно вимок пояснювальних записок до навчальних програм, аналіз змістових ліній навчального предмету».  (Члени МО)                                                                                   

 

2. Консультпункт з психологом школи «Основні умови створення психологічного комфорту на уроці для досягнення ключових компетентностей ».  (Психолог, члени МО)

 

3. Новини РОІППО. Інформація про курсову перепідготовку О.Рабченюк.  (Баганець Л.М.)

 

4. Обговорення підготовки членів кафедри до педради-семінару. 

 

Завдання на наступне засідання:

 

1. Опрацювати літературу згідно тематики «Розвиток потенційних можливостей учнів із врахуванням їх пізнавальних інтересів, здібностей, нахилів»  (грудень)

 

2. Розвивати творчі якості вчителя та учня шляхом впровадження інноваційних форм та методів навчання.  (постійно)

 

3. Залучати учнів до відродження народних промислів і ремесел, якими багата Рівненщина та Україна.  (постійно)

 

4. За участю психолога школи проводити тренінги, анкетування, тестування з метою виявлення та розкриття особливостей психічних процесів дитини.  (постійно)

 

Література:

 

1. Пометун О.І. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти // Рідна школа. – 2005. – №1. – С. 65-69

2. Сухомлинський В.О. Людина неповторна/ Сухомлинський В.О.  Вибрані твори в 5-и томах /Василь Олександрович Сухомлинський. – Т.5. – К.: Рад. школа, 1977. – С.80-96.

3. Лещук Р.М. Використання відеоматеріалів для єфективності вивчення теоретичного матеріалу // Трудове навчання в школі. – №11(35). – 2011. – С. 7-10.

4. Гузик Н. Десять ключових компетентностей, які обслуговують особистість та її природний талант: реалізація в умовах шкільного навчання – Київ, 2016 – 146 с.

5. «Нова українська школа». Концептуальні засади реформування середньої школи., сайт МОН України.

6. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної школи /Пометун О./ - Рідна школа – 2005 – № 1 – с. 65 – 69.

7. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання – Харків «Основа», 2008 – 107 с.

 

 

 

Засідання №3

 

Підвищення рівня навчальної мотивації учня – основа формування ключових та предметних компетентностей школярів

 

Дана проведення: 28.02.2019 рік.

 

Час проведення: 15:00

 

Теоретична частина

 

1. Формування та розвиток ключових компетентностей школярів на уроках трудового навчання шляхом застосування проектних технологій.  (Доповідь- Ніколайчук В.В.)

 

2. Бліц опитування. Традиційні методи і форми організації навчання в умовах реформування сучасної школи. За і проти.  (Члени МО)

 

3. Клуб відкритих думок. Раціональне поєднання інноваційних та традиційних технологій на уроках трудового навчання.  (Члени МО)

 

4. Причини емоційного та психологічного дискомфорту, методи їх подолання.  (Інформація- Герасимчук М.Ф.)

 

Практична частина:

 

1. Майстер-клас. Моделювання сучасного, цікавого, динамічного уроку.  (Рабченюк О.Д.)

 

2. Круглий стіл. Порівняльний аналіз інноваційних та традиційних технологій навчання.  (Члени МО)

 

3. Обговорення показових уроків вчителів, що атестуються.  (Члени МО)

 

4. Як зняти емоційне напруження або що таке релаксація. Методики «Контракт», «Море», «Дихання».  (психолог школи)

 

Завдання на наступне засідання:

 

1. Використовувати соціальні та громадянські компетентності в процесі викладання трудового навчання.  (постійно)

 

2. Використовувати різні форми та засоби навчання під час проведення уроків.  (постійно)

 

3. В практичній діяльності намагатися створювати комфортні умови праці в системі вчитель-учень з метою уникнення емоційних та психологічних дискомфортів.  (постійно)

 

4. Опрацювати рекомендовану до засідання літературу.  (впродовж тижня)

 

Література:

 

1. Крамаренко А. М. Методика трудового навчання та художньої праці: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Алла Миколаївна Крамаренко, Катерина Іванівна Степанюк. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 221 с.

2. Хорунжий В. І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / В. І. Хорунжий . – Тернопіль : Астон, 2005. – 252 с.

3. Радченко А.Є. Професійна компетентність учителя. / А.Є. Радченко. –Х. : Вид.група "Основа",2006. -126 с.

4. Квардіціус Л.В. Професійна самоосвіта вчителя. «Управління школою», № 13, 2006 р.

5. Сухомлинський О. «Ідея громадянськості в школі». Шлях освіти №1 1999р.

6. Сірошман С. «Психокорекція емоційних особливостей». Психолог, №18, 2005р.

 

 

 

Засідання №4

 

Аналіз досягнень та проблеми у викладанні трудового навчання, проведенні гурткової роботи

 

Дата проведення: 23.05.2019 рік.

 

Час проведення: 15:00

 

Теоретична частина

 

1. Психолого-педагогічні аспекти виховання соціально-компетентної особистості:

 

а) методичні  (Доповідь- Ніколайчук В.В.)

 

б) психологічні  (Доповідь- психолог)

 

в) соціальні  (Доповідь- Рабченюк О.Д.)

 

2. Стимулювання процесу навчання (мотивація навчання)  (Доповідь- Герасимчук М.Ф.)

 

3. Підсумок роботи ШМО за 2018-2019 н.р.  (Звіт- Ніколайчук В.В.)

 

Практична частина:

 

1. Вчитель виховна сила у формуванні соціально-компетентної особистості.  (Ніколайчук В.В.)

 

2. Тренінгові заняття з психологом:

 

а) вправи на розвиток навичок компетентності у конфліктах;

б) методика визнання рівня психологічної грамотності вчителя.  (Психолог)

 

3. Диспут «Жити- значить працювати. Праця є життя людини»- чи так це?  (Члени МО)

 

4. Фахові видання.  (Бібліотекар)

 

Завдання на наступне засідання:

 

1. Зростання рівня професіоналізму і компетентності учителя шляхом самоосвіти та самовдосконалення.  (постійно)

 

2. Опрацювати науково-методичну літературу згідно даної тематики.  (постійно)

 

Література:

 

1. Литовченко І.В. «Виховання соціально-компетентної особистості». Суми, 2009р., Інтернет ресурс.

2. Ткачук А.О. «Виховання компетентної особистості- завдання школи». Запоріжжя, «Основа» №8, 2012р.

3. Пометун О. «Компетентний підхід- найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти». «Рідна школа», №1, 2005 р.

4. Кондратенко Н. «Особливості конфліктної поведінки підлітка». «Психолог», №48, 2002 р.

5. Рабчинський Ж. «Вплив духу епох- на волю, творчість і совість». «Психолог», №47, 2002 р.

6. Максимюк С. «Педагогіка». Київ, «Кондор», 2005 р.

 


 

Звіт

 про роботу шкільного методичного об’єднання вчителів трудового навчання за 2017-2018 н. р.

 

     Впродовж 2017-2018 н. р. вчителі ШМО працювали над проблемною темою школи «Компетентнісно спрямована освіта – шлях до перебудови з екстенсивної моделі предметно-зорієнтованого знання на інтенсивну модель формування життєвої компетентності ». Робота кафедри була спрямована на підвищення професійної майстерності вчителя та розвиток творчої ініціативи. Розвитку творчої активності вчителів сприяло застосування активних методів навчання, сучасних засобів та прийомів, обмін досвідом роботи, чітка система самоосвіти.

 

     З приводу вивчення проблемних питань за навчальний рік проведено чотири планових засідання, чотири п’ятихвилинки. На них обговорювались важливі та актуальні питання теоретичного та практичного характеру згідно проблемної теми, а також поточні виробничі питання.

 

     Основними методами опрацювання теоретичних знань були: доповідь, співдоповідь, інформація, проблемно-пошуковий, диспут, участь у вебінарах та інші. В практичній частині проводились тренінги, бесіди «За круглим столом», зустріч з психологом, бібліотекарем, обговорення відкритих уроків, творчі звіти вчителів, заочні екскурсії, моделювання окремих фрагментів уроків.

 

     Вчителі брали активну участь у підготовці та проведенні педрад, семінарів, відвідували міські заходи згідно плану роботи управління освіти.

 

     Опрацьовано книгу О. І. Пометун та Л. В. Пироженко «Інтерактивні технології навчання».

 

     На всіх засіданнях обговорювались новинки науково-методичної літератури. В своїй роботі МО керувалось методичними рекомендаціями МО України, РОІППО, міського управління освіти.

 

 

 

Майстерня по обробці деревини

Вчитель Герасимчук Михайло Феодосійович

 

Untitled-2

 

Untitled-3

 

Untitled-4

 

Untitled-5

 

 

 

 

Майстерня по обробці текстильних матеріалів

Вчитель Рабченюк Олена Дмитрівна

 

Untitled-6

 

Untitled-7

 

Untitled-8

 

Untitled-9

 

 

 

 

Кабінет кулінарії

 

Untitled-10      Untitled-11

 

Untitled-12

 

 

 

 

Майстерня по обробці металу

Ніколайчук Валентина Володимирівна

 

Untitled-13

 

 

 

Показовий урок з трудового навчання у 5-В класі -

вчитель Ніколайчук В.В.

 

Untitled-14

 

 

Untitled-15

 

Untitled-16

 

Untitled-17

 

Untitled-18       Untitled-19

 

 

 

 

Майстер – класи по виготовленню новорічних іграшок

 

 

Untitled-20

 

Untitled-21     Untitled-22

Untitled-23

     Untitled-24

 

 

 

 

Участь в олімпіадах, конкурсах

 

Untitled-25

 

Untitled-26

 

Untitled-27

 

Untitled-28

НВК №26 © 2022