^Нагору

662840
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
За весь час
42
292
334
662840

Ваш IP: 3.87.250.158
Сьогодні: 25-01-2022

Банери

Статут

Шкільної республіки

Рівненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» № 26

І. Загальні положення

1.1.          Учнівське самоврядування – добровільна дитяча громадська доброчинна позапартійна організація сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров’я, культурного та фізичного виховання, згуртованості колективу, формування у всіх учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, які зазначені у Концепції, Статуті школи, Єдиних вимогах учнів.

1.2.          Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовими документами та цим Статутом.

1.3.          Учнівське самоврядування організовується з учнів школи.

1.4.          Учнівське самоврядування класу – первинна організація, яка на правах колективного члена входить до учнівського самоврядування школи.

1.5.          Для координації роботи учнівського самоврядування за власним бажанням призначаються консультанти з числа адміністративно-педагогічного персоналу, які консультують учнів відповідно роботи окремих напрямків.

ІІ. Мета і завдання

2.1. Метою організації самоврядування є розвиток соціальної організаторської активності учнівської молоді шляхом залучення до дієвої участі в демократичному управлінні.

2.2. Головною метою є:

- захист прав та інтересів своїх членів;

- інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

- розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в школі.

2.3. Завдання:

- формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнівської молоді;

- формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;

- формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого успіху старшокласників;

- розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;

- залучення учнів до участі у вирішення трудових, соціально-політичних, моральних потреб суспільства;

- об’єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їхніх творчих здібностей;

- розвиток світогляду старшокласників для подальшого формування цивілізаційної компетентності.

ІІІ. Члени Шкільної республіки, їх права та обов’язки

Члени Шкільної республіки мають право:

- обирати та бути обраним до керівних органів Шкільної республіки, регулярно отримувати інформацію про діяльність ради республіки;

- вносити пропозиції, ідеї щодо вдосконалення діяльності органів Шкільної республіки;

- вносити на розгляд керівних органів ради пропозиції та запити й отримувати обґрунтовані відповіді;

- дискутувати, критикувати, відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо діяльності Шкільної республіки;

- особисто брати участь у зборах при обговоренні питань;

- у будь-який час вийти з органів шкільної республіки і виконувати всі вимоги Статуту Шкільної республіки.

Члени Шкільної республіки зобов’язані:

- дотримуватись Статуту Шкільної республіки;

- брати участь у досягненні мети реалізації завдань Шкільної республіки;

- піклуватись про авторитет школи;

- при порушенні або невиконанні норм закріплених вище член ради республіки може бути виключений з ради Шкільної республіки.

ІV. Керівні органи Шкільної республіки

4.1. Вищий орган учнівського самоврядування – шкільні республіканські збори, які збираються не менше двох разів на рік, з представництвом делегатів від класних колективів. Позачергові збори скликаються на вимогу президента ради республіки чи 1/3 членів шкільної республіки.

4.2. До виняткової компетенції республіканських зборів входить:

- затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту Шкільної республіки;

- вибори Шкільної республіки;

- розгляд і затвердження звітів;

- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Шкільної республіки;

- оцінка діяльності Шкільної республіки;

Збори можуть вирішувати й інші питання, пов’язані з діяльністю Шкільної республіки.

4.3. В період між зборами вищим виконавчим органом є рада республіки.

4.4. Президент Шкільної республіки здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу центрів, проводить засідання ради республіки.

4.5. Заступник, лідери центрів обираються шляхом голосування. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.

4.6. Президент Шкільної республіки має право:

- укладати угоди від імені ради;

- скликати позачергові збори ради за ініціативою одного з членів ради;

- представляти інтереси ради у відносинах з іншими об’єднаннями, установами, громадянами;

- затверджувати Статут, Положення, інші документи;

- у межах своєї компетенції давати розпорядження і доручення, обов’язкові для всіх членів ради;

- здійснювати контроль за виконавською дисципліною, координувати роботу центрів, проводити лінійки, засідання ради Шкільної республіки.

- Рада Шкільної республіки складається із представників органів самоврядування класних колективів – активних, дисциплінованих учнів.

- До складу ради Шкільної республіки входять: президент Шкільної республіки, його заступник, лідери центрів.

4.7. До компетенції ради республіки належить:

- представлення та захист інтересів ради та його членів у взаєминах з іншими організаціями;

- керівництво громадською діяльністю ради в межах компетенції, яка визначається зборами;

- відповідальність за ведення та збереження документації;

- скликання загальних зборів, затвердження їхнього порядку денного;

- прийняття рішень про входження ради до інших громадських об’єднань і вихід із них;

- затвердження символіки учнівського самоврядування.

Рада проводить свої засідання 1 раз на місяць.

До складу ради республіки входять такі центри самоврядування:

1.     Центр “Освіти”;

2.     Центр “Пролісок”;

3.     Центр “Добрих справ”;

4.     Центр “Культури та дозвілля”;

5.     Центр “Інформації”;

6.     Центр “Охорони здоров’я та спорту”.

4.8. Центри самоврядування є структурними елементами системи Шкільної республіки.

   Це добровільне об’єднання учнів, яке формується на початку навчального року з числа учнів школи в залежності від інтересів дітей.

   Кількість центрів самоврядування визначається виходячи з основних напрямків роботи школи, інтересів.

  Мета центру – розвиток інтересів і творчих здібностей школярів, формування активної життєвої позиції.

  Планування роботи центрів здійснює самостійно виходячи з основних положень річного плану розвитку та традицій школи, що склались.

  Затвердження плану роботи проводиться на зборах ради республіки.

  Для керівництва та організації роботи центру створюється рада центру, до якої, як правило, входить не більше одного представника від кожного класного колективу.

  Рада центру обирає свого лідера, який керує роботою. Лідер центру входить в раду. Лідер центру звітує про виконану роботу на засіданні ради.

  Рада центру збирається не менше одного разу на місяць для планування і координації подальшої роботи.

  Координацію та педагогічне консультування здійснює вчитель-консультант (учитель, заступник директора, представник адміністративно-педагогічного персоналу).

  За активну участь у конкурсах, дослідженнях, роботу в центрі, учні отримують подяки, грамоти, цінні подарунки.

4.9. Центр може бути утвореним не менше, ніж із 3 членів Ради (бажано 7 – по одному від кожного класу). Лідера центру обирають відкритим голосуванням із членів центру.

4.10. Лідери центрів очолюють напрямки діяльності Шкільної республіки, планують роботу на місяць, проводять спільну роботу з консультантами, координують та контролюють роботу центрів, звітують перед учнями школи про роботу напрямку не рідше одного разу в чверть на лінійці.

4.11. Заступник голови ради здійснює роботу щодо активізації діяльності центрів, контролює виконання рішень засідань ради республіки, здійснює оформлення матеріалів. У разі відсутності голови виконує його обов’язки.

V. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

5.1.Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів.

VІ. Порядок припинення діяльності Шкільної республіки

6.1. Припинення діяльності Шкільної республіки відбувається через реорганізацію або ліквідацію відповідно до чинного законодавства.

6.2. Реорганізація шкільної республіки проводиться за рішенням загальних зборів, якщо за неї проголосувало не менше 2/3 членів ради республіки, присутніх на загальних зборах. При цьому всі права та обов’язки шкільної республіки переходять до правонаступника.

6.3. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Шкільної республіки, створює ліквідаційну комісію.

НВК №26 © 2019