^Нагору

662857
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
За весь час
59
292
351
662857

Ваш IP: 3.87.250.158
Сьогодні: 25-01-2022

Банери

     Центр “Освіта”здійснює керівництво старостатом, організовує конкурси з навчальних дисциплін, предметні тижні, проводить загальношкільні лінійки, організовує суботники, рейди-перевірки, веде контроль за чергуванням учнів по школі, за відвідуванням учнями уроків, їх поведінкою, прогулами та запізненнями, працює над вивченням рейтингової оцінки із окремих предметів та окремих класів, визначенням кращих класів та учнів школи, їх активної участі у шкільних та позашкільних заходах.

     Центр “Пролісок” залучає молодших школярів до активної участі в житті школи, координує роботу Рад Центру “Пролісок”, захищає права та інтереси членів свого колективу, організовує просвітницьку роботу серед своїх однолітків, організовує життя та діяльність свого колективу.

     Центр “Культури та дозвілля”організовує та контролює дозвілля школярів через колективні творчі справи: відзначення народних та шкільних традиційних свят, організація конкурсів, вечорів, дискотек, виставок, учнівських культпоходів до театрів, кінотеатрів, виставкових залів, робота над пропозиціями щодо проведення певних заходів, організація поїздок, зустрічей з цікавими людьми.

     Центр “Добрих справ”організовує та контролює проведення акцій, місячників допомоги соціально-незахищеним категоріям дітей, організовує роботу загонів милосердя по допомозі ветеранам  та людям похилого віку, піклується про збереження шкільного майна, благоустрій території.

     Центр “Інформації”інформує батьків, вчителів, учнів про події шкільного життя через стінну пресу, рекламу, фотогазети, бюлетені. Керує роботою редакції шкільної газети “26 рівень”, організовує інформування учнів про основні  події у світі, країні,  та загальношкільні лінійки.

     Центр “Охорони здоров’я та спорту”організовує та контролює участь учнів у змаганнях, спортивних святах, здійснює профілактичну роботу щодо запобігання шкідливих звичок, залучає учнів до участі у спортивних секціях, змаганнях, туристичних мандрівках, перевіряє санітарно-гігієнічний стан класних приміщень.

     Для практичного керівництва самоврядуванням за Центрами закріплюється вчитель-консультант, завдання якого орієнтувати учнів на аналіз власних дій, планування своєї роботи, допомога їм в організаційній діяльності.

-          Центр “Освіта” – педагог-організатор;

-          Центр “Пролісок” – заступник директора з навчально-виховної роботи (початкова ланка);

-          Цент “Культури та дозвілля” – керівник гуртка “Вокальний спів”;

-          Центр “Добрих справ” – вчитель географії та економіки;

-          Центр “Інформації” – вчитель історії та правознавства;

-          Центр “Охорони здоров’я та спорту” – вчитель фізичного виховання.

З метою покращення роботи, учнівське самоврядування на 2017-2018 н.р. ставить перед собою такі завдання:

1.      Створення можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах.

2.      Залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

3.      Активізувати роботу засідань шкільного парламенту та засідань членів Рад учнівського самоврядування.

4.      Посилити просвітницьку роботу з органами учнівського самоврядування з формування здорового способу життя учнів.

5.      Виділити рубрику “Вісті з класів у шкільній газеті” для висвітлення питань життя класів.

6. Провести конкурс на кращу символіку шкільної республіки.


О р г а н і з а ц і я   к л а с н о г о  с а м о в р я д у в а н н я

     Створення учнівського самоврядування – це вибори активу класу, визначення лідерів. Кожному класу пропонується оптимальна структура учнівського самоврядування класу, яка включає в себе кожного учня.

     Структурна модель самоврядування в класі має бути не громіздкою, а гнучкою, варіативною, і включати:

- вищий орган – класні збори;

- Раду лідерів класу, яка збирається один раз на тиждень, організовує і контролює роботу між зборами;

- розподіл всіх громадських доручень між усіма членами колективу.

     Для визначення лідерів пропонується провести анкетування. Лідери мають усвідомити, що вони як лідери отримали не тільки певні права, а й несуть велику відповідальність перед своїм класом за те, яким буде його життя.

     Основними завданнями органів самоврядування класу є:

- забезпечення і захист прав і інтересів учнів на основі виконання ними Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку;

- контроль за створенням належних умов для навчання та змістовного дозвілля учнів;

- здійснення контролю за виконанням шкільного режиму, спрямованого на збереження і зміцнення здоров’я, фізичне вдосконалення учнів, пропаганда здорового способу життя;

- сприяння навчальній, творчій, спортивній діяльності учнів, створенню різноманітних гуртків, об’єднань за інтересами;

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація самообслуговування, чергування у класі;

- проведення творчих масових спортивних свят;

- сприяння становленню іміджу класу, школи;

- проведення серед учнів соціологічних досліджень.

     Орган самоврядування класу, кожна Рада визначають свої завдання, складають відповідні плани роботи.

     З метою постійного практичного керівництва самоврядуванням лідерами Центрів проводяться щотижневі оперативні наради. Учні, які беруть участь в оперативці, інформують класного керівника та актив класу про основні питання, розглянуті на нараді, та завдання, які належить вирішувати.

 

                                 

Модель класного самоврядування


model2

НВК №26 © 2019