^Нагору

662858
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
За весь час
60
292
352
662858

Ваш IP: 3.87.250.158
Сьогодні: 25-01-2022

Банери

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва і мистецтва за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з основ здоров'я за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з польської мови за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

  

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з англійської мови за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

  

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з географії за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

  

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

  

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з української літератури за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

  

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з української мови за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

  

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів із "Захисту України" за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

  

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів із трудового навчання (хлопці) за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

  

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів із трудового навчання (дівчата) за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів із громадянської освіти за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

  

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з правознавства за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з інформатики за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з всесвітньої історії за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з історії України за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з природознавства за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з математики за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з математики 10-11 класи за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з фізики за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з біології за І семестр 2021-2022 н.р. 

перегляд

  

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з хімії за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з геометрії за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з алгебри за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з природознавства (Моя планета Земля) за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з природознавства (Твої фізичні відкриття) за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з фізичної культури за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів з астрономії за І семестр 2021-2022 н.р. перегляд

 

 

 

 

 

 

 

     Центр “Освіта”здійснює керівництво старостатом, організовує конкурси з навчальних дисциплін, предметні тижні, проводить загальношкільні лінійки, організовує суботники, рейди-перевірки, веде контроль за чергуванням учнів по школі, за відвідуванням учнями уроків, їх поведінкою, прогулами та запізненнями, працює над вивченням рейтингової оцінки із окремих предметів та окремих класів, визначенням кращих класів та учнів школи, їх активної участі у шкільних та позашкільних заходах.

     Центр “Пролісок” залучає молодших школярів до активної участі в житті школи, координує роботу Рад Центру “Пролісок”, захищає права та інтереси членів свого колективу, організовує просвітницьку роботу серед своїх однолітків, організовує життя та діяльність свого колективу.

     Центр “Культури та дозвілля”організовує та контролює дозвілля школярів через колективні творчі справи: відзначення народних та шкільних традиційних свят, організація конкурсів, вечорів, дискотек, виставок, учнівських культпоходів до театрів, кінотеатрів, виставкових залів, робота над пропозиціями щодо проведення певних заходів, організація поїздок, зустрічей з цікавими людьми.

     Центр “Добрих справ”організовує та контролює проведення акцій, місячників допомоги соціально-незахищеним категоріям дітей, організовує роботу загонів милосердя по допомозі ветеранам  та людям похилого віку, піклується про збереження шкільного майна, благоустрій території.

     Центр “Інформації”інформує батьків, вчителів, учнів про події шкільного життя через стінну пресу, рекламу, фотогазети, бюлетені. Керує роботою редакції шкільної газети “26 рівень”, організовує інформування учнів про основні  події у світі, країні,  та загальношкільні лінійки.

     Центр “Охорони здоров’я та спорту”організовує та контролює участь учнів у змаганнях, спортивних святах, здійснює профілактичну роботу щодо запобігання шкідливих звичок, залучає учнів до участі у спортивних секціях, змаганнях, туристичних мандрівках, перевіряє санітарно-гігієнічний стан класних приміщень.

     Для практичного керівництва самоврядуванням за Центрами закріплюється вчитель-консультант, завдання якого орієнтувати учнів на аналіз власних дій, планування своєї роботи, допомога їм в організаційній діяльності.

-          Центр “Освіта” – педагог-організатор;

-          Центр “Пролісок” – заступник директора з навчально-виховної роботи (початкова ланка);

-          Цент “Культури та дозвілля” – керівник гуртка “Вокальний спів”;

-          Центр “Добрих справ” – вчитель географії та економіки;

-          Центр “Інформації” – вчитель історії та правознавства;

-          Центр “Охорони здоров’я та спорту” – вчитель фізичного виховання.

З метою покращення роботи, учнівське самоврядування на 2017-2018 н.р. ставить перед собою такі завдання:

1.      Створення можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах.

2.      Залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

3.      Активізувати роботу засідань шкільного парламенту та засідань членів Рад учнівського самоврядування.

4.      Посилити просвітницьку роботу з органами учнівського самоврядування з формування здорового способу життя учнів.

5.      Виділити рубрику “Вісті з класів у шкільній газеті” для висвітлення питань життя класів.

6. Провести конкурс на кращу символіку шкільної республіки.


О р г а н і з а ц і я   к л а с н о г о  с а м о в р я д у в а н н я

     Створення учнівського самоврядування – це вибори активу класу, визначення лідерів. Кожному класу пропонується оптимальна структура учнівського самоврядування класу, яка включає в себе кожного учня.

     Структурна модель самоврядування в класі має бути не громіздкою, а гнучкою, варіативною, і включати:

- вищий орган – класні збори;

- Раду лідерів класу, яка збирається один раз на тиждень, організовує і контролює роботу між зборами;

- розподіл всіх громадських доручень між усіма членами колективу.

     Для визначення лідерів пропонується провести анкетування. Лідери мають усвідомити, що вони як лідери отримали не тільки певні права, а й несуть велику відповідальність перед своїм класом за те, яким буде його життя.

     Основними завданнями органів самоврядування класу є:

- забезпечення і захист прав і інтересів учнів на основі виконання ними Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку;

- контроль за створенням належних умов для навчання та змістовного дозвілля учнів;

- здійснення контролю за виконанням шкільного режиму, спрямованого на збереження і зміцнення здоров’я, фізичне вдосконалення учнів, пропаганда здорового способу життя;

- сприяння навчальній, творчій, спортивній діяльності учнів, створенню різноманітних гуртків, об’єднань за інтересами;

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація самообслуговування, чергування у класі;

- проведення творчих масових спортивних свят;

- сприяння становленню іміджу класу, школи;

- проведення серед учнів соціологічних досліджень.

     Орган самоврядування класу, кожна Рада визначають свої завдання, складають відповідні плани роботи.

     З метою постійного практичного керівництва самоврядуванням лідерами Центрів проводяться щотижневі оперативні наради. Учні, які беруть участь в оперативці, інформують класного керівника та актив класу про основні питання, розглянуті на нараді, та завдання, які належить вирішувати.

 

                                 

Модель класного самоврядування


model2

Протокол засідання Конкурсної комісії №2 по впровадженню шкільного громадського бюджету на 2021-2022 роки переглянути

 

 

Протокол засідання Конкурсної комісії №1 по впровадженню шкільного громадського бюджету на 2021-2022 роки переглянути

 

ПРОТОКОЛ № 5 засідання педагогічної ради Рівненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» № 26 Рівненської міської ради від 04.03.2021 року переглянути

 

 

Про прийом документів для зарахування дітей до 1 класу від 15.02.2021 року перегляд

 

ПРОТОКОЛ № 4 засідання педагогічної ради Рівненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» № 26 Рівненської міської ради від 02.02.2021 року переглянути

 

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) на 2020/2021 навчальний рік переглянути 

 

Звіт директора Рівненського НВК №26 Дзюбака Володимира Федоровича за 2019/2020 н.р. переглянути

 

НАКАЗ № 08-у Про зарахування дітей до 1-го класу від 01.06.2020 року переглянути

 

ПРОТОКОЛ №4 засідання педагогічної ради (онлайн-конференція) Рівненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» № 26 Рівненської міської ради від 10.04.2020 року переглянути

 

 

ПРОТОКОЛ №3 засідання педагогічної ради Рівненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» № 26 Рівненської міської ради від 03.03.2020 року переглянути

 

 

 

1.     Загальні положення

Рада Шкільної республіки школи є виконавчим органом учнівського самоврядування. Вона покликана активно сприяти згуртованості колективу школи., формуванню у всіх учнів свідомого та відповідального відношення до своїх прав та обов’язків, які зазначені у Статуті школи та Єдиних вимогах для учнів.

Рада складається із представників органів самоврядування класних колективів – активних, дисциплінованих учнів 5-11-х класів та президента Ради.

Кількісний склад Ради визначається числом учнів 5-11-х класів та лідерів діючих центрів шкільної республіки.

Рада республіки проводить засідання 1 раз у місяць.

 

2.     Завдання і зміст роботи Ради

Основні завдання ради – сприяти педагогічному колективу школи у подальшому розвитку у дітей активної життєвої позиції. У вихованні національної свідомості, у створенні необхідних комфортних умов для розвитку в учнів їх здібностей та творчої ініціативи, їх самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності.

Рада республіки організовує роботу  Шкільної республіки.

Рада бере участь у створенні центрів Шкільної республіки та організацій.

Рада бере участь у реорганізації, злитті або скасуванні центрів республіки.

Рада підбиває підсумки роботи центрів республіки за місяць, семестр, рік.

Рада керує центрами “Освіти”, “Охорони здоров’я та спорту”, “Культури та дозвілля”, “Інформації”, “Добрих справ”,  “Пролісок”.

Рада сприяє розвитку навичок самообслуговування, вихованню свідомої дисципліни та культури поведінки, а також виконанню учнями Статуту школи та Єдиних вимог до учнів.

 

3.     Організація роботи Ради республіки школи:

Із числа своїх членів Рада обирає президента та його заступника, як правило, учня 8-11-х класів; лідерів центрів республіки.

Президент ШР (під час його відсутності – заступник) організовує роботу Ради, підводить підсумки роботи на загальношкільних лінійках 1 раз у місяць.

Засідання Ради проводиться один раз на місяць. На засіданні слухається звіт лідерів центрів про роботу за місяць.

Гласність роботи Ради, оперативність доведення його рішень до кожного учня забезпечується регулярною інформацією членів Ради на класних зборах, через шкільну газету “26 рівень”.

Рада сприяє роботі усіх центрів республіки, контролює санітарний стан школи та організацію чергування учнів по школі.

 

4.     Рада і класні колективи

Зв’язок Ради з класними колективами здійснюється через лідерів учнівського самоврядування класів, які обираються на класних зборах на початку навчального року.

Класні збори – колективний орган учнівського самоврядування в класі – проводяться не менше одного разу на місяць.

На класних зборах приймаються рішення з питань діяльності класних колективів, слухається інформація про рішення Ради і намічаються конкретні заходи щодо їх виконання.

Голова класного учнівського самоврядування організовує роботу учнів щодо виконання рішень Ради та класних зборів, дає доручення учням. Забезпечує підготовку, проведення класних зборів. Під час чергування класу по школі є відповідальним у школі.

 

5.     Рада та педагогічний колектив

Педагогічний колектив надає допомогу Раді у згуртуванні шкільного та класного колективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів їх творчих здібностей.

Директор школи всебічно сприяє роботі Ради, визначає педагогів-консультантів, координує діяльність Ради, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків роботи Ради.

Практичний психолог планує та організовує роботу школи лідерів класів і центрів самоврядування, дає їм рекомендації щодо вдосконалення роботи і практичні завдання, які сприяють виконанню своїх обов’язків, надає допомогу членам Ради, які навчаються в річній школі лідерів.

Класний керівник (куратор) координує роботу класу та класного учнівського самоврядування, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків роботи.

Заступник директора з виховної роботи здійснює педагогічне керівництво центрами самоврядування: координує роботу центрів та їх лідерів, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків роботи.

Голова Ради лідерів учнівського самоврядування класу – організовує роботу учнів щодо виконання рішень Ради та класних зборів, дає доручення учням, забезпечує підготовку проведення класних зборів. Під час чергування класу по школі є відповідальним черговим по школі.

НВК №26 © 2019