^Нагору

798916
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
За весь час
34
168
610
798916

Ваш IP: 3.239.6.58
Сьогодні: 23-03-2023

Банери

Успіх у навчанні – єдине

джерело внутрішніх сил дитини,

які породжують енергію

для подолання труднощів

та бажання вчитися

                                   В.О.Сухомлинський

 

П Л А Н

 

1. Презентаційний виступ «Впровадження державного стандарту базової середньої освіти та особливості навчання в 5-х класах НУШ» переглянути

С.О.Ящук, заступник директора з навчально-виховної роботи

Детальніше...

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2023 рік Рівненського ліцею № 26 переглянути

Педагогічна рада з елементами тренінгу

«Професійна діяльність педагогів НУШ: ідеї, знахідки, перспективи розвитку»

План

І. Організаційно-мотиваційний етап.

1. Ранкове коло. Руханка «Цеглинки LEGO»

Павлюк В.Ю., вчитель 2-Б класу

2. Перегляд мультфільму «Світ очима дитини».

Поділ на групи.

3. Вправа «Передбачення» (Знаємо-хочемо дізнатися – дізналися)

Миргородська Л.А., вчитель 4-А класу, керівник ШМО

Детальніше...

Педагогічна рада – конференція

«Колективний досвід педагогів закладу щодо реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі школи»

Мета:

     - узагальнити, систематизувати і поширити колективний досвід роботи педагогів закладу із науково-методичної теми;

     - комплексно проаналізувати упровадження науково-методичної теми упродовж 2017-2022 років;

     - спрезентувати методичними підрозділами найважливіших напрацювань із реалізованої науково-методичної теми;

     Людина досконало володіє лише тим,

що сама здобуває власною працею

С.Л.Рубінштейн

Детальніше...

   Будь – яка діяльність може бути технологією, або мистецтвом.

Мистецтво застосоване на інтуїції, технологія на науці.

З мистецтва все починається, технологією – закінчується,

Щоб потім усе почалося спочатку.

                                                           М. В. Кларін

     Професія вчителя має велике соціальне значення, оскільки пов’язана з вихованням, забезпеченням належного рівня розумового та фізичного розвитку молодого покоління. Ефективно виконати поставлені перед педагогом завдання можливо лише за умови високого рівня його професійного здоров’я.

    Культура здоров’я педагога є невід’ємною складовою його загальної культури, впливає на рівень знань, умінь, навичок щодо формування, збереження, відтворення та зміцнення власного здоров’я і характеризується високим рівнем культури поведінки стосовно здоров’я оточуючих. 26 жовтня у закладі відбулася педагогічна рада- аукціон педагогічних ідей «Про діяльність педагогічного колективу щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей та реалізацію нових підходів у формуванні соціально-особистісних навичок»

    У ході педради педагоги працювали у десяти локаціях, мали можливість оволодіти життєвими навичками та уміннями, соціально-психологічними компетентностями, які забезпечують здоровий і продуктивний спосіб життя, адекватне сприйняття навколишнього світу, ефективну міжособистісну взаємодію, здатність до творчої та продуктивної діяльності.

   На підставі аналізу компонентів структур компетентності, представлених у науковій літературі, визначили структуру здоров’язберігаючої компетентності педагога, до якої входять:

– ціннісно-мотиваційний компонент, що являє собою систему цінностей особистості педагога (основна цінність — здоров’я), яка мотивує його на здоров’язберігаючу діяльність, проявляється в інтересі і потребах педагога до формування ним здоров’язберігаючої компетентності;

– когнітивний компонент, спрямований на формування системи знань про закономірності життя та збереження здоров’я, прагнення до самоосвіти в питаннях здоров’язбереження;

– операційно-технологічний компонент – оволодіння педагогами вміннями здоров’язберігаючої діяльності, проявляється в готовності до реалізації поведінкових моделей здорового способу життя та здоров’язберігаючих технологій і здатності до самовдосконалення власного здоров’я;

– компонент особистісних і професійних якостей педагога. Включає такі особистісні якості, як відповідальність, організованість, доброзичливість, вимогливість до себе, працьовитість, ініціативність, енергійність, наполегливість, рішучість тощо, а також професійно-значущі якості, а саме: інтерес до людей, любов до дітей, тактовність, емпатія, толерантність, рефлексія та ін.

    Усі компоненти структури здоров’язберігаючих компетентностей педагога взаємопов’язані. У ході обговорення вчителі дійшли висновку, що кожна конкретна ситуація вимагає певного підбору здібностей, якостей особистості, готовності педагога до здоров’язберігаючої діяльності, а ключовим елементом реалізації здоров’язберігаючих компетентностей вчителем є здоров’язберігаючий урок як форма організації навчання.

     Педагоги не залишили поза увагою й питання ментального здоров’я, розглянули основні критерії емоційного благополуччя людини:

* впевненість в собі;

*отримання задоволення від життя;

* задоволеність життям і роботою;

* гарний настрій;

* здоров'я;

* працездатність

та конструктивні методи подолання стресу та відновлення власних ресурсів.

зображення viber 2021-11-04 16-44-35-812

Детальніше...

НВК №26 © 2022